Alt om hav og vann

  • Artikkel
Publisert:31. januar 2022

Ved Lindesnes helt sør i Norge ligger det en undervannsrestaurant som har blitt verdensberømt. Forskere har hjulpet til å lage den uvanlige restauranten.

  • Artikkel
Publisert:31. januar 2022

Forskarar kallar tang og tare langs kysten for «den blå skogen». No vil dei finne ut meir om korleis det står til med denne naturen under vatn. Og dei treng di hjelp!

  • Artikkel
Publisert:31. januar 2022

Sjå deg rundt. Du finn garantert mange ting som du ikkje har tenkt over er laga av plast. Sidan plasten vart funnen opp for 60 år sidan, har han blitt ein viktig del av kvardagen vår.

  • Artikkel
Publisert:31. januar 2022

Et nytt medlem i blekksprutfamilien Dumbo er oppdaget. Dyret ble fanget over fire kilometer ned i havdypet.

  • Artikkel
Publisert:31. januar 2022

Du vet kanskje at planter tar opp karbondioksid fra luften. Men visste du at fisken kan gjøre det samme?

  • Artikkel
Publisert:04. november 2021

For forskerne er Svalbard et laboratorium midt i naturen. Derfor er det så spennende for dem å jobbe der. Og det de finner ut kan komme hele verden til gode.

  • Artikkel
Publisert:04. november 2021

Verdens største landlevende rovdyr, isbjørnen, trues av klimaendringer. Hver vår drar derfor forsker Jon Aars og hans kolleger ved Norsk Polarinstitutt til Svalbard for å holde et øye med dem.

  • Artikkel
Publisert:12. mai 2021

Nede i havet synger de store fiskekorene. Spesielt om natten lager mange fisker lyd.

  • Eksperiment
Publisert:31. januar 2021

Det skal vi finne ut i dette eksperimentet der vi strør salt, sand og ingenting på is. Her er det viktig at du er nøye med detaljene!

  • Artikkel
Publisert:11. mai 2020

Fossiler fra et museum? Verdifulle edelsteiner? En skjellsamling, kanskje? Prøv igjen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. august 2022, 09.01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.