Det som skjer på Svalbard, er viktig for hele kloden

For forskerne er Svalbard et laboratorium midt i naturen. Derfor er det så spennende for dem å jobbe der. Og det de finner ut kan komme hele verden til gode.

Mye av naturen på Svalbard er urørt og veldig skjør, og det finnes isbreer, fjell og fjorder, og et rikt dyreliv der. For forskere er Svalbard et spennende sted å være.

Forskere fra hele verden

– På Svalbard kan vi følge med på hva som skjer når naturen endrer seg, for eksempel på grunn av klimaendringer, sier Jøran Moen. Han er direktør for Universitetssenteret på Svalbard. Hit kommer studenter og forskere fra hele verden for å forske. Senteret ligger i Longyearbyen, som er den største byen på Svalbard.

Jøran Moen er direktør på Universitetssenteret på Svalbard. (Foto: UNIS)

På senteret til Jøran forsker de på masse. Klimaendringer er nevnt, men også dyreliv, havet og nordlys er noen av tingene som studentene og forskerne jobber med. Fornybar energi er en annen ting.

– I Norge har vi mye vannkraft, som er en fornybar energikilde. Men på Svalbard har vi bare kullgruver. Derfor er det viktig for oss på Svalbard å utvikle nye energikilder slik at vi ikke trenger å bruke kull mer. Og da kan vi samtidig teste om disse nye energikildene tåler kulda på Svalbard. Da kan de også brukes andre steder på jorda hvor det er kaldt, forteller Jøran.

Temperaturen stiger raskere på Svalbard

På grunn av klimaendringene stiger temperaturen på jorda. Og på Svalbard stiger temperaturen mer enn andre steder. Det betyr at forskerne allerede nå kan se hva som skjer når temperaturen på kloden stiger enda mer enn den har gjort til nå.

Studenter og ansatte på Universitetssenteret er på brekurs for å studere breen og strukturen i isen. (Foto: Heide Sevestre/UNIS)

– Ta for eksempel permafrost, sier Jøran. – Permafrost er steder der bakken er fryst hele året. Permafrost finnes mange steder på jorda, på Svalbard eller Grønland, eller i Sibir, Alaska og Himalaya. Når temperaturen øker, vil disse stedene etter hvert tine. Vi ser nå hva som skjer på Svalbard. Det vi finner ut, kan forskerne fra andre land ta med seg hjem og bruke der for å begrense skadene.

Forskerne bor på Svalbard hele året, selv om det ofte både er kaldt og mørkt der.

– Det er viktig at vi er her hele tiden, og ikke bare kommer av og til for å se og måle, sier Jøran. – Vi må følge med på alt som skjer hele tiden. Det vi finner ut på Svalbard er viktig for Norge og resten av kloden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. april 2024, 02:23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.