Nysgjerrigper - Forskningsrådets skoletilbud

Nysgjerrigper er Forskningsrådets tilbud til elever og lærere i grunnskolen. Å oppmuntre til nysgjerrighet, skape entusiasme for vitenskapelig metode og rekruttere til forskning er deler av Forskningsrådets samfunnsoppdrag. Forskningsrådet har også som formål å styrke forskningens plass i samfunnet, og skolen er en viktig arena.

Barn er født nysgjerrige, og utforskning er den viktigste drivkraften for læring og utvikling. Nysgjerrighet er medfødt, mens evnen til å bruke nysgjerrighet aktivt må trenes og vedlikeholdes. Forskningsrådets satsing på Nysgjerrigper har nå eksistert i mer enn tredve år. Nysgjerrigper er til for å oppmuntre barn og unge til å utforske selv, og å fortsette å undre seg og stille spørsmål til verden rundt seg.

Dagens barn og unge vokser opp i en tid med økende informasjonsmengde, digitalisering og komplekse samfunnsutfordringer. Å kunne vurdere ulike typer informasjon, forstå hvordan vitenskapelig kunnskap utvikles og ha tillit til forskning er essensielt for å skille pålitelig informasjon fra desinformasjon. Forskningsrådet ønsker å fremme bruken av utforskende arbeidsmetoder i skolen for at elevene skal få erfaring med vitenskapelige praksiser, og få en begynnende bevissthet om hvordan ny kunnskap blir til.

I Nysgjerrigper-prosjekter er hver eneste elev like viktig. Alle jobber sammen for å nå et felles mål. Elevene deltar aktivt og jobber sammen, samtidig som de lytter til og tar imot idéer fra andre i klassen. Denne måten å jobbe på tar elevens nysgjerrighet på alvor og gir ekstra motivasjon til å lære.

Gjennom Nysgjerrigpermetoden får barn og unge lære om forskning og prøve å forske selv. Vi håper dere vil lære sammen med oss!

Forskningsrådets rolle

Forskningsrådet har forvaltet og utviklet Nysgjerrigper som metode og verktøy for lærere i norsk skole gjennom tre tiår. Det er et av flere viktige virkemidler for å skape interesse og motivere barn og unge gjennom hele utdanningsløpet – fra grunnskolen til gjennom videregående skole – til å bli opptatt av fag, egen kunnskapsutvikling og utforming og kritisk prøving av kunnskap. For Forskningsrådet har Nysgjerrigper strategisk betydning, for å øke interessen om fag og forskning og få flere uavhengig av sosial bakgrunn til å forstå og selv bruke utforskende metode. For Forskningsrådet handler det om tillit til forskning, og det at flere må kunne vurdere kunnskap selvstendig.

Du kan lese mer om Forskningsrådet og vår visjon her. Organisasjon (forskningsradet.no)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 10.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.