Velkommen til alle lærere

Kjære kolleger!

Som lærere har vi en unik mulighet til å forme fremtidens ledere, innovatører og beslutningstakere. En viktig del av dette ansvaret er å gi elevene våre den kunnskapen og forståelsen de trenger for å møte morgendagens energiutfordringer. Energispørsmål er en av de mest kritiske problemstillingene i dagens verden, og det er viktig at vi gir våre elever kunnskap om ulike energiformer og deres betydning.

Forståelsen av energi er nøkkelen til å forstå hvordan verden fungerer.

Gro Wollebæk

Energilæren utgjør fundamentet for mange naturvitenskapelige prinsipper og teknologiske fremskritt. Ved å lære elevene om ulike energiformer som strålingsenergi, bevegelsesenergi, kjemisk energi, kjerneenergi, varmeenergi og elektrisk energi, gir vi dem muligheten til å forstå energiens rolle i alt fra grunnleggende hverdagsfenomener til komplekse vitenskapelige prosesser.

Videre vil kunnskap om energioverganger gi elevene innsikt i hvordan energi kan overføres og omformes fra én form til en annen. Dette er essensielt for å forstå energieffektivitet og hvordan vi kan optimalisere energibruk for en bærekraftig fremtid.

Når vi snakker om energi, kan vi ikke unngå å undervise om fornybar og ikke-fornybar energi. Vårt samfunn står overfor store utfordringer knyttet til klimaendringer og begrensede ressurser. Ved å lære våre elever om fornybare energikilder som sol, vind, vannkraft, bølgekraft og geotermisk energi, gir vi dem verktøyene til å forstå hvorfor det er så viktig at vi skal bevege oss mot en mer bærekraftig energiproduksjon.

På samme tid er det like viktig å forklare konsekvensene av ikke-fornybar energi som kull, olje og naturgass. Elevene bør få innsikt i hvordan disse energikildene bidrar til klimaendringer og ressursutarming, samt hvorfor overgangen til fornybar energi er avgjørende for å sikre en levedyktig fremtid for kommende generasjoner.

Årets energiressurs fra oss, består av 4 ulike deler:

Del 1 «Ulike energiformer»

Del 2 «Naturressurser»

Del 3 «Energioverganger»

Del 4 «Møt en forsker»

Alle oppgavene er lagt opp til at elevene må diskutere, formulere sine egne hypoteser, de må samarbeide, undersøke, lage, lese, tegne og skrive om hva de har oppdaget og gjort.  Vi har tatt utgangspunkt i læreplanen for noen ulike fag. Se eget dokument om fagene og kompetansemål.

De fleste lesetekstene med tilhørende oppgaveark og fasiter, er delt inn i 3 nivåer. Du velger selv hvilket nivå som passer til dine elever. Det samme gjelder for spill og andre aktiviteter. Forsøkene kan også stort sett utføres på alle alderstrinn. Det er nok lurt å starte med del 1 og jobbe seg gjennom de ulike delene. 

Filmer med Nysgjerrigper sin egen oppfinner

Vi har produsert seks korte filmer til hver av energiformene i ressursen. I filmene møter vi Oppfinneren på «Petter Smart-kontoret» hans, og ser hvilke energieksperimenter han holder på med. Oppfinneren spilles av skuespiller Tormod Løvold fra Den Nasjonale Scene i Bergen.

Filmene er både morsomme og faglige og skal pirre nysgjerrigheten til elevene. De er laget for at elever i alle aldre skal ha glede av dem.

Hver film slutter i god Nysgjerrigper-ånd med et spørsmål; «Hva skjedde der?». Spørsmålet skal fungere som en bro til den neste energiformen de skal jobbe med.

Start i tide!

Ellers anbefaler vi også å starte tidlig med å anskaffe utstyr til de ulike forsøkene. Mange av forsøkene krever f.eks. batterier, ledninger, dioder, ispinner, sugerør osv. Spill og lottokort egner seg best på litt tykkere ark eller som laminerte kort. 

Beste hilsen,
Gro Wollebæk

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juli 2024, kl. 14.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.