Tema frå Nysgjerrigper 2024

I løpet av året planlegg vi å sende ut jamlege nyheitsbrev med inspirasjon til undervisning. Temaa blir:

  • mars: frø (naturfag og geografi)
  • mai: det norske flagget (samfunnsfag og kunst og handverk)
  • juni: korleis påverkar musikk oss (musikk og naturfag)
  • august: språk (norsk)
  • september: Temaet på forskingsdagane helse (mat og helse)
  • november: møt ein forskar: meteorolog (geografi og naturfag) 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23 april 2024, 19:36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.