Velkommen til Nysgjerrigper

Nysgjerrigper er Forskingsrådets tilbod til elevar og lærarar i grunnskulen. Gjennom Nysgjerrigper får barn og unge lære om forsking og prøva å forska sjølv. Noko av materiellet vårt er på nynorsk. Sjå etter "nynorsk" oppe i toppbanneret.

La elevane forska på noko dei lurer på

Nysgjerrigpermetoden er ein utforskande lærlingsmetode for grunnskulen. Nysgjerrrigpermetoden kan brukast i alle fag og på alle trinn.

Utforsk Nysgjerrigpermetoden

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23 mai 2024, 17:58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.