Forskere lærer datamaskiner å oppdage falske nyheter

Det er ikke alltid lett å vite om det man leser, er sant. Et begrep du sikkert har hørt om, er falske nyheter.

Men hva er egentlig falske nyheter, og kan vi lære datamaskiner å kjenne dem igjen? Dette skal språkforsker Silje Susanne Alvestad ved Universitet i Oslo, og hennes forskergruppe, prøve å finne ut av.

Falske nyheter skal få deg til å tro på noe som ikke er sant

De som lager falske nyheter, gjør dette for å få leseren til å tro på noe som ikke er sant.

Silje forklarer hva som kjennetegner falske nyheter:

- En falsk nyhet er løgn, og det kan bevises at det er løgn. Den som skriver den falske nyheten, lyver med vilje. Den falske nyheten er skrevet for å lure leseren, sier hun.

Datamaskiner kan lære

Språk- og datavitere fra Universitetet i Oslo og SINTEF samarbeider med forskere i utlandet for å lære datamaskiner å kjenne igjen falske nyheter på norsk, engelsk og russisk. Det gjør de blant annet ved å kombinere språkforskning og maskinlæring.

Forskerne skal vise datamaskiner mange eksempler på ekte og falske nyheter. Etter å ha studert falske nyheter, har forskerne en hypotese om hva datamaskinen kan se etter.

- Vi har en hypotese om at falske nyheter for eksempel oftere bruker “jeg” og sterkere ord og uttrykk, og oftere skriver i nåtid, sier Silje.

Det er ikke sikkert at det er så enkelt, men tanken er at datamaskinen skal se etter slike forskjeller og etter hvert selv klare å kjenne dem igjen. Når en datamaskin har lært å kjenne igjen ting på denne måten, kalles det maskinlæring.

Kan gjøre jobben lynraskt

En datamaskin som har lært å kjenne igjen forskjellen mellom ekte og falske nyheter, klarer å gjøre denne jobben utrolig mye fortere enn et menneske.

Så gjenstår det å se om forskerne får dette til!

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. mars 2024, 09:33 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.