Natursti

Post 1 

Hvilket 3 land har disse flaggene? 

Skriv ned bokstaven som står ved svaret du tror er riktig.  

 • B Sverige, Danmark og Norge
 • E Danmark, Norge og England
 • N Norge, Danmark og Island 

Post 2 

Hvem foreslo det nye norske flagget?

Skriv ned bokstaven som står ved svaret du tror er riktig.  

 • S Arthur Meltzer
 • A Fredrik Meltzer 
 • O Petter Meltzer

Post 3 

I hvilket år fikk vi dette flagget? 

Skriv ned bokstaven som står ved svaret du tror er riktig. 

 • Å 1814
 • S 1821
 • A 1828 

Post 4 

Hvilken farge er mest brukt på flagg i verden? 

Skriv ned bokstaven som står ved svaret du tror er riktig.  

 • J Rød  
 • K Grønn
 • L Blå 

Post 5 

I månedene mai og juni må flagg tas ned fra flaggstanga kl. ….. ? 

Skriv ned bokstaven som står ved svaret du tror er riktig.  

 • A kl. 19.00 
 • I kl. 20.00 
 • O kl. 21.00 

Post 6 

Hva er etterbildefargene til det norske flagget?

Skriv ned bokstaven som står ved svaret du tror er riktig.

 •  N Blåturkis, sort og orange
 • M Rosa, sort og lilla 
 • W Blått, hvit og rødt 

Post 7 

Hvor fikk Norge sin egen grunnlov?

Skriv ned bokstaven som står ved svaret du tror er riktig.  

 • U På slottet i Kristiania
 • T På Stortinget i Oslo 
 • E På Eidsvoll i I Eidsvollbygningen på Eidsvoll 

Post 8 

Hvilket land i verden har det eldste flagget? 

Skriv ned bokstaven som står ved svaret du tror er riktig.  

 • K Hellas
 • R Danmark
 • F England 

Fasit

Nasjoner 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 16:58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.