Alt om dinosaurer og fossiler

  • Artikkel
Publisert:06. september 2021

En norsk forsker har vært med på å undersøke DNA-et til en mammut som er hele 1,2 millioner år gammel. Det internasjonale forsker-teamet tror at de kan ha funnet en helt ny type av det utdødde elefantdyret.

  • Artikkel
Publisert:01. februar 2021

Nesten ti år brukte forskerne på å finne ut hva denne klumpen er for noe.

  • Artikkel
Publisert:11. mai 2020

Fossiler fra et museum? Verdifulle edelsteiner? En skjellsamling, kanskje? Prøv igjen.

  • Artikkel
Publisert:11. mai 2020

Krokodiller kan være farlige dyr for oss mennesker. Men i fortiden fantes det krokodiller som heller ville spise planter enn kjøtt.

  • For lærere
Publisert:04. mai 2020

Elevene skal lese en multimodal fagtekst om utdødde krokodiller. Først får de artikkelen uten brødteksten slik at de kan konsentrere seg om bilder, overskrifter og bildetekst. Hvor mye kan de lese ut fra dette?

  • Artikkel
Publisert:27. november 2018

Kven labba rundt på fire digre bein for 208 millionar år sidan og vart nyleg funnen i Argentina? Svar: Ingentia prima.

  • For lærere
Publisert:15. november 2018

La elevane øve seg på å møte ord og samanhenger dei ikkje forstår eller som ikkje blir forklarte i teksten. I den andre oppgåva skal de lage ei rekkje som er like lang som ein kjempedinosaur!

  • Artikkel
Publisert:17. september 2018

Fossiler er spor eller rester av noe som levde for lenge, lenge siden. Her er noen aktiviteter du kan gjøre for å forstå mer om hvordan fossiler blir til!

  • Artikkel
Publisert:10. september 2018

Sommerfugler og andre insekter har strukturer på vingene og kroppen som reflekterer lys. Måten lyset reflekteres på, skaper forskjellige farger. Dermed kan 200 millioner år gamle hemmeligheter avsløres!

  • Artikkel
Publisert:15. januar 2018

Fossil hjelper forskarane med å fortelje historia om dinosaurane.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. januar 2023, 18.58 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.