Del 1: Hvordan forske selv?

Hvorfor lager vi grimaser?

Hvorfor er noen hardkokte egg vanskeligere å skrelle enn andre?

Hva er det som gjør at man liker forskjellig mat?

Hvorfor er ikke all is like glatt?

Mister jenter flere tenner enn gutter?

Forskerne har utviklet metoder som du kan bruke når du vil finne svaret på noe nytt. En metode er en måte å gå frem på. Nysgjerrigpermetoden ligner på metoden som forskerne bruker, den er bare litt enklere. 

Illustrasjonen over viser de seks stegene i et nysgjerrigper-prosjekt. I hvert av stegene åpner det seg mange muligheter. Gjennom de seks stegene går dere hele tiden fra idemyldring, til å velge hva dere går videre med. Da er det viktig å lytte til hverandre og stole på at metoden vil lede dere fram til et svar. 

Snakk sammen: Hva gjør forskerne når de forsker?

StartNeste

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 11:46 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.