5.- 7. trinn|5 - 7 klokketimer

Hvordan jobber en forsker?

Er det bare forskere på laboratoriet som forsker? Hva med leger og etterforskere? Forsker du i hverdagen uten å være klar over det? Er det mulig at noen forsker på deg?

Uforsk læringsopplegget
Gutt med vernebriller og kolbe med rød væske som ryker
5.- 7. trinn|5 - 7 klokketimer

Hvordan forske på jordas indre?

I dette opplegget utforsker du hvordan det er mulig å forske på noe vi ikke kan se, og lærer om hvordan modeller brukes i naturfag.

Utforsk læringsopplegget
5.- 7. trinn|5 - 7 klokketimer

Hvordan forske selv?

Du lærer om hvordan ny viten blir skapt, jakter på problemstillinger og samler inn data om blant annet knekkebrød.

Utforsk læringsopplegget
En jente lager batteri ut av sitroner

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 09.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.