5.- 7. trinn|5 - 7 klokketimer

Hvordan jobber en forsker?

Er det bare forskere på laboratoriet som forsker? Hva med leger og etterforskere? Forsker du i hverdagen uten å være klar over det? Er det mulig at noen forsker på deg?

Uforsk læringsopplegget
5.- 7. trinn|5 - 7 klokketimer

Hvordan forske på jordas indre?

I dette opplegget utforsker du hvordan det er mulig å forske på noe vi ikke kan se, og lærer om hvordan modeller brukes i naturfag.

Utforsk læringsopplegget
5.- 7. trinn|5 - 7 klokketimer

Hvordan forske selv?

Du lærer om hvordan ny viten blir skapt, jakter på problemstillinger og samler inn data om blant annet knekkebrød.

Utforsk læringsopplegget

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. mars 2024, 07:58 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.