Hvordan forske på det vi ikke kan se?

Å observere betyr å undersøke med sansene våre. Det kan være å se, høre, kjenne eller måle. Noen ganger er det vanskelig å observere, fordi det vi skal observere enten er for lite eller for stort. Da må forskerne finne andre måter å undersøke på.

I dette opplegget får du vite mer om tenkemåter og metoder som ofte brukes i naturfag.

Start

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. januar 2022, 14.26 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.