5.- 7. trinn

Energi og materie

Hvordan kan vi forklare vår fysiske verden? Hvordan forklarer vi skyene på himmelen, de usynlige kreftene i en magnet eller hvorfor sykkelen din ruster? Vi prøver å forstå naturfenomener og sammenhenger i naturfag, gjennom fysikk og kjemi.

Se læringsoppleggene
5.- 7. trinn

Jorda og livet på jorda

“Verden er så rik på undre og så fattig på øyne som ser dem” (Canadisk insektsforsker). Du går i oppdagermodus for å forstå mer av naturen rundt deg

Se læringsoppleggene
5.- 7. trinn

Kropp og helse

Følelser, kropp og helse henger sammen og påvirker hverandre. Med utgangspunkt i ulike følelser lærer du hvordan kroppens små og store systemer virker sammen.

Se læringsoppleggene
5.- 7. trinn

Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Hvordan vet vi det vi vet? All kunnskap vi har i dag, kommer av at noen har stilt spørsmål og undret seg over verden. Forskerne har utviklet metoder som blir brukt til å finne ny kunnskap. Du lærer om forskning og prøver deg som forsker selv.

Se læringsoppleggene
5.- 7.trinn

Teknologi

Vi utforsker hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer.

Se læringsoppleggene

Undrelaboratoriet er laget med støtte fra Utdanningsdirektoratet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 14.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.