5.- 7. trinn|7 - 9 klokketimer

Hvorfor forsker vi på Mars?

Ved å utforske Mars kan du også lære mer om vår egen planet og hva som er forutsetninger for liv. Du får være kreativ og løse teknologiske utfordringer.

Utforsk læringsopplegget
5.- 7. trinn|5 - 7 klokketimer

Hvordan jobber en programmer?

Når du programmerer, utforsker du teknologiske systemer som virker sammen. Da lærer du samtidig et helt nytt språk: Kodespråket

Utforsk læringsoppplegget
5.- 7. trinn|5 - 7 klokketimer

Hvordan kan teknologi gjøre klasserommet ditt bedre?

Du lærer om teknologi i samfunnet og undersøker mulighetene og utfordringene med kunstig intelligens i klasserommet.

Utforsk læringsopplegget

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 12.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.