5.- 7. trinn|5 - 7 klokketimer

Hva skjer i kroppen når du blir sint?

Du lærer om hjerte og lunger, hud og fordøyelsessystemet og hvordan kroppens organsystemer virker sammen når vi er sinte.

Utforsk læringsopplegget
5.- 7. trinn|5 - 7 klokketimer

Hva skjer i kroppen når vi blir forelsket?

Du lærer om hva som skjer i kroppen når vi blir forelsket, og hvordan kroppen utvikler seg fra barn til voksen. Du skal forske på interesser i klassen og lete etter forskjeller og likheter mellom gutter og jenter i klassen din.

Utforsk læringsopplegget
5.- 7. trinn|5 - 7 klokketimer

Hva skjer i kroppen når vi ler?

Du lærer om hvordan musklene, pusten og blodsystemet virker sammen når du ler. Du skal utforske hvorfor noe er morsomt.

Utforsk læringsopplegget

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 17:36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.