Hva skjer i kroppen når du blir sint?

Nå skal du lære om hvordan hjernen styrer organer og organsystemer i kroppen vår. Du skal undersøke dine egne reaksjoner på sinne, og bli litt bedre kjent med hvordan DU reagerer i ulike situasjoner. Etter dette temaet vet du forhåpentligvis litt mer om hvordan følelsene våre og det som skjer i kroppen henger sammen.

Start