Hvordan forske selv?

Hvis du lurer på noe som ingen ennå vet svaret på, kan du prøve å forske deg frem til et svar selv.

I dette opplegget skal dere jobbe med disse emnene:
Del 1 Kreativitet i forskning
Del 2 Velge problemstilling
Del 3 Samle inn data og lete etter feilkilder
Del 4 Ny viten blir skapt

Start

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. april 2024, 01:36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.