Rørsleenergi er ein form for energi som eit objekt har på grunn av rørsla si. Denne energien oppstår når eit objekt bevegar seg med ein viss fart og har ein viss masse. Du finn mange døme på rørsleenergi i daglivet. Når ein bil akselererer, blir den potensielle energien konvertert frå drivstoffet til kinetisk energi. Dette er ei form for rørsleenergi.

Kvar gong du går, spring, kastar noko eller til og med vinkar med handa di, brukar du rørsleenergi.

Bygg ein dominobane!

Bygg ein magisk dominobane som sender bølgjer av læring og inspirasjon i klasserommet!

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5 mars 2024, 09:04 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.