Ulike energiformar

Vi knyter ofte energi til elektrisk straum, men det finst så mange typar energi: Strålingsenergi, rørsleenergi, kjemisk energi, varmeenergi, elektrisk energi og kjerneenergi.

Lær om dei ulike energiformane

Bygg ein dominobane!

Bygg ein magisk dominobane som sender bølgjer av læring og inspirasjon i klasserommet!

Tilbakemeldinga frå alle lærarane på huset var at det var eit skikkeleg gøy og variert opplegg som alle fekk ta del i større eller mindre grad. Det flotte med dette opplegget, er at det er lett å gjennomføre, enkelt å ta tak i og glir rett inn i den nye læreplanen.

Lise Solbakken Jørgensen, kontaktlærer for 6. trinn ved Sjøskogen skole

Teikn ein energiforskar

Det er mange forskarar som forskar på energi. Korleis trur du ein energiforskar ser ut? Korleis trur du det ser ut der ein energiforskar jobbar?

Bli med!

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23 mai 2024, 17:39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.