Hvor mye hjelper det å fange CO2?

Vi må slippe ut mindre klimagasser, sier forskerne. CO2-fangst er bare én del av løsningen.

Det viktigste verden kan gjøre, er å erstatte kull, olje og gass med fornybar energi fra sol, vind, vann, biologisk materiale og lignende, sier klimaforsker Helge Drange til Nysgjerrigper.

Energi fra olje, gass og kull – såkalt fossil energi – slipper ut ekstremt mye av verdens CO2.

Utslippet er stort når den fossile energien produseres, og enda større når energien brukes.

20 prosent

Men det tar tid å slutte med fossil energi. Og derfor bør vi begynne å fange CO2, mener mange.

I Norge kan vi kanskje klare å fange halvparten av CO2-utslippene fra olje- og gassproduksjonen i løpet av noen tiår, sier Helge.

– Hvis vi klarer det, vil de norske klimagassutslippene gå ned med rundt 15 prosent. Hvis vi også fanger CO2 fra for eksempel sementfabrikker, klarer vi kanskje å kutte 5 prosent til. I så fall har vi totalt kuttet 20 prosent av CO2-utslippet vårt, og det er fortsatt 80 prosent igjen.

Les også: Kan vi fange klimagassen og sende den til havets bunn?

1

Verden blir varmere

På de siste 140 årene har verden blitt cirka én grad varmere. Oppvarmingen ventes å fortsette i årene fremover. Årsaken er først og fremst menneskers bruk av fossil energi (olje, gass og kull).

2

Mer ekstremvær

Oppvarmingen av verden skaper mer ekstremvær, oversvømmelser og vanskelige leveforhold for mange mennesker, dyr og planter

Grønn illustrasjon av jordkloden

FNs klimapanel

FNs klimapanel har 195 land som medlemmer. Ifølge klimapanelet vil en oppvarming på 2 grader medføre mye større problemer enn en oppvarming på 1,5 grad

4

Vi må kutte raskt

For å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grad, må verden kutte klimagassutslipp raskt.

Håp for fremtiden

Det er ikke sånn at land og selskaper kan bruke CO2-fangst som en unnskyldning, slik at alt annet kan fortsette som før, forklarer forskningssjef Mona Mølnvik i SINTEF.

– Vi kjemper en kamp mot klokka for å få ned utslippene nok. Og derfor er det ekstremt viktig at vi begynner å fange CO2, mener hun.

Kvinnelig forsker på laboraorium med mange maskiner rundt seg
Her er Mona Mølnvik i laboratoriet på SINTEF. Maskinen du ser, kan gjøre CO2-gass om til flytende form. Foto: SINTEF/Thor Nielsen

Mona håper CO2-fangst vil gi barn og unge håp for fremtiden.

– Jeg tror mange barn og unge er bekymret for klimaendringene. Men når vi kan fange CO2 og lagre det, i stedet for å slippe det ut, vil det hjelpe oss til å nå klimamålene.

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030 (sammenlignet med utslipp i 1990). FNs mål for verden er at oppvarmingen ikke skal overstige 1,5 grad.

Les også: Hva er det viktigste vi kan gjøre for å kutte utslipp?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juli 2024, kl. 14.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.