Hvor mye hjelper det å fange CO2?

Vi må slippe ut mindre klimagasser, sier forskerne. CO2-fangst er bare én del av løsningen.

Det viktigste verden kan gjøre, er å erstatte kull, olje og gass med fornybar energi fra sol, vind, vann, biologisk materiale og lignende, sier klimaforsker Helge Drange til Nysgjerrigper.

Energi fra olje, gass og kull – såkalt fossil energi – slipper ut ekstremt mye av verdens CO2.

Utslippet er stort når den fossile energien produseres, og enda større når energien brukes.

20 prosent

Men det tar tid å slutte med fossil energi. Og derfor bør vi begynne å fange CO2, mener mange.

I Norge kan vi kanskje klare å fange halvparten av CO2-utslippene fra olje- og gassproduksjonen i løpet av noen tiår, sier Helge.

– Hvis vi klarer det, vil de norske klimagassutslippene gå ned med rundt 15 prosent. Hvis vi også fanger CO2 fra for eksempel sementfabrikker, klarer vi kanskje å kutte 5 prosent til. I så fall har vi totalt kuttet 20 prosent av CO2-utslippet vårt, og det er fortsatt 80 prosent igjen.

Les også: Kan vi fange klimagassen og sende den til havets bunn?

Håp for fremtiden

Det er ikke sånn at land og selskaper kan bruke CO2-fangst som en unnskyldning, slik at alt annet kan fortsette som før, forklarer forskningssjef Mona Mølnvik i SINTEF.

– Vi kjemper en kamp mot klokka for å få ned utslippene nok. Og derfor er det ekstremt viktig at vi begynner å fange CO2, mener hun.

Kvinnelig forsker på laboraorium med mange maskiner rundt seg
Her er Mona Mølnvik i laboratoriet på SINTEF. Maskinen du ser, kan gjøre CO2-gass om til flytende form. Foto: SINTEF/Thor Nielsen

Mona håper CO2-fangst vil gi barn og unge håp for fremtiden.

– Jeg tror mange barn og unge er bekymret for klimaendringene. Men når vi kan fange CO2 og lagre det, i stedet for å slippe det ut, vil det hjelpe oss til å nå klimamålene.

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030 (sammenlignet med utslipp i 1990). FNs mål for verden er at oppvarmingen ikke skal overstige 1,5 grad.

Les også: Hva er det viktigste vi kan gjøre for å kutte utslipp?