Hadde Norge vært fattig uten olje?

Norge er et av verdens rikeste land. Det er blant annet fordi vi har funnet olje i Nordsjøen. Hvordan ville vi klart oss uten oljen?

En oljeplattform i Nordsjøen.
Hva hadde skjedd med Norge hvis vi ikke hadde funnet olje? Foto: Shutterstock

På 1960-tallet begynte Norge å lete etter olje under havbunnen i Nordsjøen. Heldigvis for oss var det mye olje der. Så mye at vi har blitt et av verdens rikeste land.

Men hva hadde skjedd hvis det ikke var noen olje å finne? Ville vi vært fattige da?

Forskere har ingen helt sikre svar på det. Det er jo umulig å vite akkurat hva som ville skjedd. Men noe kan forskerne faktisk gjette på ved å undersøke hvordan det sto til i Norge før vi fant olje.

Var ikke fattige

Mange tror Norge var fattige før vi fant olje, men det er ikke helt riktig.

– På slutten av 1960-tallet lå vi litt under gjennomsnittet i Europa, sier professor Helge Ryggvik. Han forsker på økonomisk historie.

På den tiden drev Norge mye med å forske på og utvikle nye apparater som tv, radio og telefoner. Det kalles telekommunikasjon. Helge Ryggvik tror Norge kunne blitt gode til det. 

Et annet land som gjorde suksess med telekommunikasjon, er Finland. De har ikke olje, men de tjente mye penger på Nokia-mobiler på 1990- og 2000-tallet.

Ikke blant de superrike

Ola Grytten, som også er professor i økonomihistorie, tror Norge ville vært et rikt land selv om vi ikke hadde funnet olje.

– Bare ikke blant de superrike, slik vi er i dag, sier han.

Hvis vi trekker fra det Norge tjener på olje, er vi fortsatt omtrent like rike som Sverige og Danmark. Disse landene ligger ikke så veldig langt bak Norge på lista over verdens rikeste. Det kan tyde på at vi kanskje ville hatt det ganske bra uten olje også.

Grytten tror at vi ville satset mer på ting som har med havet å gjøre hvis vi ikke hadde funnet olje. Norge tjener nå mye på oppdrett av fisk, men dette ville vært enda viktigere uten olje.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. april 2024, 01:42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.