Norge – et av verdens rikeste land

Hva mener vi med at Norge er et av verdens rikeste land?

Bilde av det norske flagg, med norsk natur, fjell og fjord om sommeren i bakgrunnen
Kan vi si at Norge er et av verdens rikeste land? Foto: Shutterstock

Norge er et lite land. Det bor bare fem millioner mennesker her. Likevel kalles Norge ofte for et av verdens rikeste land.

Det er ikke fordi vi har mest penger av alle land i verden. Vi har for eksempel mye mindre enn store land som USA og Kina. Men de skal dele på mange flere enn oss. I USA bor det mer enn 300 millioner mennesker. I Kina over en milliard.

Verdens rikeste land per innbygger 

Når vi legger sammen verdien av alt som bygges og lages og selges i et land, får vi det som kalles BNP. Det er en forkortelse for bruttonasjonalprodukt. Her er Norge langt, langt bak USA og Kina.

Her kan du se et diagram med de 15 landene som har mest penger i til sammen. Norge er langt bak på lista.    

Men hvis vi deler det på alle som bor i landet, rykker vi helt opp i toppen av lista. Dette kaller vi BNP per innbygger. Når noen sier at Norge er et av verdens rikeste land, er det BNP per innbygger de tenker på.

Her kan du se et diagram som viser verdens rikeste land per innbygger. Norge er nummer tre på lista.  

Dette tallet sier omtrent hvor mye hver og en av oss har å rutte med. Det kalles gjennomsnitt.

Da er det bare noen få land som kommer foran Norge.

– Det er riktig at Norge er et av verdens rikeste land, sier Ola Grytten. Han er professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole.

Disse tallene forteller ikke hvordan pengene er fordelt mellom de som bor i et land. I enkelte land er det noen få som er veldig, veldig rike, og det er store ulikheter mellom folk. Da kan mange være fattige selv om gjennomsnittet er høyt.

I Norge er forskjellene mindre enn i mange andre land.

Et verdenskart bygget opp av mennesker som står tetti-i-tett
Mange land har mye mer penger enn Norge, men de må også dele pengene på mange flere mennesker. Foto: Shutterstock

Har vi råd til alt?

Noen mener at mye mer burde være gratis i Norge siden vi er et av verdens rikeste land. For eksempel har noen foreslått at alle barn burde få gratis mat på skolen. Andre synes at det burde være billigere å få behandling på sykehus, at bensin burde koste mindre eller at alle skal betale mindre skatt til staten.

– Men hvis vi legger sammen alt dette, så hadde vi ikke vært et av verdens rikeste land, sier professor Grytten. 

Hvis staten får mindre penger, samtidig som den må bruke mer på skoler, sykehus og veier, går regnestykket i minus.

– Skal man prioritere alt, så vil man bli fattig, sier Grytten.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. juni 2023, 08:02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.