Lydopptak fra verdens dypeste havgrop

Forskere ville finne ut hvilke lyder som kan høres nede i Marianergropa. Tre uker med lydopptak viste et overveldende leven i havdypet.

under vannoverflaten mens lyset skinner gjennom.
For første gang har forskere senket en mikrofon ned til verdens største havdyp. Foto: Shutterstock.

Hvor tror du det stilleste stedet på jordkloden er? Kanskje nede på havets dyp? Hvis du tror det, må du gjette om igjen, for havdypet viser seg å være et veldig bråkete sted! 

For første gang har forskere senket en mikrofon ned til verdens største havdyp. Challenger-dypet i Marianergropa ligger 11 kilometer under havets overflate! De tok lydopptak i tre uker for å finne ut hvilke lyder som høres der nede.

Leven

Resultatet var veldig overraskende. Det var et konstant leven der nede på havbunnen, med både naturlige og menneskeskapte lyder. Vi kan høre lyden av jordskjelv fra både fjern og nær. Stønning fra bardehvaler høres ofte, og på lydopptaket var det også lyder fra en tropisk storm som raste på overflaten. I tillegg høres stadig lyden av skipsmotorer.

Hva med dyrene?

Lyd forplanter seg mye lettere i vann enn i luft, og derfor høres ofte lyder på lange avstander under vannet. Forskerne skal fortsette å ta nye lydopptak for å finne ut om bråket øker med tiden. Vi vet ikke hvilken virkning de menneskeskapte lydene kan ha på dyrene som lever i havet.