Lag hypoteser

Å lage hypoteser er å si hva du tror, ut fra det du vet fra før. Forskere kan ta stilling til andres påstander, men også prøve å komme på hypoteser ingen har tenkt på før. Les påstandene under, og tenk etter om du tror de stemmer, stemmer litt eller ikke i det hele tatt. 

Hvilke påstander om latter tror du stemmer? 

  Stemmer helt Stemmer litt Stemmer ikke
Alle musklene i kroppen slapper av når vi ler.      
Pulsen går ned når vi ler.      
Latter gjør oss mindre stresset.      
Når vi ler, kjenner vi mindre smerte.      
Jeg blir glad av å le.      
Jeg kan tisse meg ut når jeg ler.      

Skriv din egen hypotese om latter. Skriv hva du tror skjer i kroppen når vi ler, og forklar hvorfor.

TilbakeNeste

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. mars 2024, 07:59 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.