Lesekroken: Et intervju uten spørsmål

Les en artikkel som er bygget opp som et intervju, men uten at spørsmålene står i teksten. Elevenes jobb blir å finne svarene og deretter lage spørsmålene.

Nysgjerigper-bladet, en oppslått artikkel og Lesekroken
Opplegget er laget til en artikkel i Nysgjerrigper nr. 2-2021.

Last ned materiellet til utskrift:

Artikkelen "Slik spionerer forskerne på dyra" er et intervju med fotografen Even Hønsen Agerup og dyreforskeren John Odden. De bruker viltkamera for å ta bilder av dyr når de selv ikke er til stede. Det er ti (eller egentlig elleve) svar i teksten, men ingen spørsmål.

Svarene kan man lett identifisere, de har alle en replikkstrek foran seg, –. Dessuten er språket i direkte tale, det er akkurat de ordene Even eller John  brukte da de ble intervjuet. Se for eksempel i første avsnitt. Det Even sier, er
markert med gult:

– Man kan få øye på alle slags dyr og fugler! sier Even Hønsen Agerup (25) og ramser opp:
– Rev, mår, gaupe, grevling, rådyr, elg, hauker, nøtteskriker – og i alle typer terreng, fra nede ved vannkanten til oppe på en fjelltopp.

Svaret til Even er delt opp i to, med en beskrivelse av han mellom. Det interessante er at vi ikke kan se spørsmålet til intervjueren. Likevel kan vi gjette oss fram til hva Oda Tømte kan ha spurt om. For eksempel kan hun ha sagt:

  • – Hva kan man få øye på med et viltkamera?

Svaret «Man kan få øye på alle slags dyr og fugler!» er da rimelig å svare. Men det finnes også andre muligheter, der ordene ikke er så direkte sammenknyttet.

  • – Hva slags dyr kan et viltkamera ta bilde av?
  • – Hva kan skje om en bruker et viltkamera?

Jobb sammen i klassen med dette svaret, og prøv dere så på det neste. La elevene finne  svaret til Even med å lete etter replikkstrek. Hans neste svar er:

– Jeg bruker det for å se hvilke dyr som går hvor, og til hvilken tid, forklarer han.

Spør så: Hvilket spørsmål kan Oda ha stilt her?

La elevene jobbe videre med resten av svarene i teksten. Sammenlikn gjerne i fellesskap og se om det er flere varianter av spørsmål som kan passe til samme svar.

Som en ekstra utfordring kan elevene prøve å finne alle verbene Oda har brukt for å vise at Even og John svarer. I første eksempel er det ramser opp. Forfatteren varierer så med forklarer og forteller, før hun i resten av teksten bruker bare sier.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juli 2024, kl. 15.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.