Lesekroken: Finn undervisningsopplegg innen ulike tema

  Publisert:24. januar 2022

  Undervisningsopplegg til artikkelen «Forskerne kan trene fisk til å plukke lus».

   Publisert:24. januar 2022

   Undervisningsopplegg til artikkelen "Dr. Squiggles speler musikk med deg".

    Publisert:01. november 2021

    Forsking er i stor grad at folk som veit mykje om noko, gjettar seg fram til moglege svar. Her skal elevane øve seg på å finne kvalifiserte gjettingar i ein artikkel ved å sjå på språket.

     Publisert:01. november 2021

     En del av kritisk tenkning er å legge merke til hvilket kunnskapssyn som blir formidlet i teksten. Hvilke meninger finnes i teksten, uten å bli sagt rett ut? Her får elevene tolke ulike isbjørn-bilder på jakt etter skjulte meninger, og de får tegne en isbjørn i full størrelse.

      Publisert:02. september 2021

      Jobb med ein tekst om flyktningleirar og la elevane oppdage korleis dei kan finne ordforklaringer i teksten.

       Publisert:02. september 2021

       For å bli en kritisk leser er det lurt å spørre seg hvorfor noen har laget en tekst. Her skal elevene studere forsiden til Nysgjerrigper-bladet og foreslå hvorfor den er laget som den er, og så argumentere for forslaget sitt.

        Publisert:03. mai 2021

        Kritisk tenking er sentralt i læreplanen og viktig for å kunne ta gode val både mens ein går på skolen og i resten av dagleglivet. Ein viktig del av kva kritisk tenking er, handlar om å sjå samanhengar mellom noko ein til dømes les i ein artikkel, og det ein veit frå før.

         Publisert:03. mai 2021

         Les en artikkel som er bygget opp som et intervju, men uten at spørsmålene står i teksten. Elevenes jobb blir å finne svarene og deretter lage spørsmålene.

          Publisert:25. januar 2021

          Oppgavene i denne utgaven av Lesekroken handler om å utforske hieroglyfer, som ble brukt som skriftspråk på gammelegyptisk. Hvilken leseretning har egentlig disse piktogrammene?

           Publisert:25. januar 2021

           Artikkelen "Kan du bli best utan blodsmak?" handlar om forsking på ungdom og kondisjon. Her blir det nytta ein del fagomgrep som kan vere vanskelege å forstå. I denne Lesekroken får elevane spele memory for å jobbe med desse orda.

           Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mai 2023, 18:26 CEST

           Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.