Lesekroken: Hieroglyfer – et skriftspråk med tegninger

Oppgavene i denne utgaven av Lesekroken handler om å utforske hieroglyfer, som ble brukt som skriftspråk på gammelegyptisk. Hvilken leseretning har egentlig disse piktogrammene?

Illustrasjon av Osiris - de dødes gud og foto av Tutankhamon-byste
Artikkelen handler om forskning på gravplasser i Egypt. Illustrasjon: Tank.no

Last ned materiellet til utskrift:

Lærerveiledning

I artikkelen "Liv og død i det gamle Egypt" er det flere hieroglyfer. Hieroglyfene ble brukt som skriftspråk på gammelegyptisk. Mange av dem er piktogrammer, som er forenklede tegninger av for eksempel dyr og mennesker. I tillegg var det tegn som uttrykte lyder, som i vårt alfabet. Hieroglyfene kunne leses både vannrett og loddrett, og det varierte om en leste fra venstre, som vi gjør, eller fra høyre. Leseretningen kunne man finne ut av ved å se hvilken vei mennesker eller dyr vendte blikket. En skulle ikke snike seg opp mot dyr og mennesker bakfra, men møte dem ansikt til ansikt.
På bildet av en utsmykking er det et menneske og tre fugler, kanskje ender, som alle vender blikket mot høyre. Den som leser denne teksten, skal derfor møte disse forfra og må lese fra høyre mot venstre, motsatt av hva vi er vant til.

Jobb med denne utsmykkingen med elevene. La dem selv oppdage hvilken vei de skal lese fra, når de vet at de skal møte mennesker og dyr forfra. Prøv videre å skjønne hva som er framstilt. Tror dere teksten skal leses ovenfra eller nedenfra? Når elevene skal jobbe videre selv, tar de også utgangspunkt i hieroglyfene som er skrevet på selve Lesekrok-arket, ikke bare i artikkelen.

Fasit til oppgave 3 a: Ramses II regjerte lengst, i 66 år.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 10.07 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.