Lesekroken: Finn undervisningsopplegg innen ulike tema

Finn perspektiver i teksten

Undervisningsopplegg til artikkelen «Forskerne kan trene fisk til å plukke lus».

 • Publisert
 • 24. januar 2022

Finn perspektiver i teksten

 • Publisert
 • 24. januar 2022

Undervisningsopplegg til artikkelen «Forskerne kan trene fisk til å plukke lus».

Bingo i forkunnskapar

Undervisningsopplegg til artikkelen "Dr. Squiggles speler musikk med deg".

 • Publisert
 • 24. januar 2022

Bingo i forkunnskapar

 • Publisert
 • 24. januar 2022

Undervisningsopplegg til artikkelen "Dr. Squiggles speler musikk med deg".

Et vikingskip i et stort hull som er gravd ut i bakken

Lesekroken: Forsking er ofte kvalifisert gjetting

Forsking er i stor grad at folk som veit mykje om noko, gjettar seg fram til moglege svar. Her skal elevane øve seg på å finne kvalifiserte gjettingar i ein artikkel ved å sjå på språket.

 • Publisert
 • 1. november 2021

Lesekroken: Forsking er ofte kvalifisert gjetting

 • Publisert
 • 1. november 2021

Forsking er i stor grad at folk som veit mykje om noko, gjettar seg fram til moglege svar. Her skal elevane øve seg på å finne kvalifiserte gjettingar i ein artikkel ved å sjå på språket.

En bedøvet isbjørn som ligger på isen, den har et tau bundet til labben, og i bakgrunnen er det et helikopter

Lesekroken: Hvilket kunnskapssyn formidler bildene?

En del av kritisk tenkning er å legge merke til hvilket kunnskapssyn som blir formidlet i teksten. Hvilke meninger finnes i teksten, uten å bli sagt rett ut? Her får elevene tolke ulike isbjørn-bilder på jakt etter skjulte meninger, og de får tegne en isbjørn i full størrelse.

 • Publisert
 • 1. november 2021

Lesekroken: Hvilket kunnskapssyn formidler bildene?

 • Publisert
 • 1. november 2021

En del av kritisk tenkning er å legge merke til hvilket kunnskapssyn som blir formidlet i teksten. Hvilke meninger finnes i teksten, uten å bli sagt rett ut? Her får elevene tolke ulike isbjørn-bilder på jakt etter skjulte meninger, og de får tegne en isbjørn i full størrelse.

Artikkel med tittel Flyktningleirar er ei dårleg løysing

Lesekroken: Finn ordet når du har forklaringa

Jobb med ein tekst om flyktningleirar og la elevane oppdage korleis dei kan finne ordforklaringer i teksten.

 • Publisert
 • 2. september 2021

Lesekroken: Finn ordet når du har forklaringa

 • Publisert
 • 2. september 2021

Jobb med ein tekst om flyktningleirar og la elevane oppdage korleis dei kan finne ordforklaringer i teksten.

Lesekroken: Hvorfor har noen laget denne teksten?

For å bli en kritisk leser er det lurt å spørre seg hvorfor noen har laget en tekst. Her skal elevene studere forsiden til Nysgjerrigper-bladet og foreslå hvorfor den er laget som den er, og så argumentere for forslaget sitt.

 • Publisert
 • 2. september 2021

Lesekroken: Hvorfor har noen laget denne teksten?

 • Publisert
 • 2. september 2021

For å bli en kritisk leser er det lurt å spørre seg hvorfor noen har laget en tekst. Her skal elevene studere forsiden til Nysgjerrigper-bladet og foreslå hvorfor den er laget som den er, og så argumentere for forslaget sitt.

Lesekroken: Sjå samanhengar mellom artikkelen og dine eigne erfaringar

Kritisk tenking er sentralt i læreplanen og viktig for å kunne ta gode val både mens ein går på skolen og i resten av dagleglivet. Ein viktig del av kva kritisk tenking er, handlar om å sjå samanhengar mellom noko ein til dømes les i ein artikkel, og det ein veit frå før.

 • Publisert
 • 3. mai 2021

Lesekroken: Sjå samanhengar mellom artikkelen og dine eigne erfaringar

 • Publisert
 • 3. mai 2021

Kritisk tenking er sentralt i læreplanen og viktig for å kunne ta gode val både mens ein går på skolen og i resten av dagleglivet. Ein viktig del av kva kritisk tenking er, handlar om å sjå samanhengar mellom noko ein til dømes les i ein artikkel, og det ein veit frå før.

Nysgjerigper-bladet, en oppslått artikkel og Lesekroken

Lesekroken: Et intervju uten spørsmål

Les en artikkel som er bygget opp som et intervju, men uten at spørsmålene står i teksten. Elevenes jobb blir å finne svarene og deretter lage spørsmålene.

 • Publisert
 • 3. mai 2021

Lesekroken: Et intervju uten spørsmål

 • Publisert
 • 3. mai 2021

Les en artikkel som er bygget opp som et intervju, men uten at spørsmålene står i teksten. Elevenes jobb blir å finne svarene og deretter lage spørsmålene.

Illustrasjon av Osiris - de dødes gud og foto av Tutankhamon-byste

Lesekroken: Hieroglyfer – et skriftspråk med tegninger

Oppgavene i denne utgaven av Lesekroken handler om å utforske hieroglyfer, som ble brukt som skriftspråk på gammelegyptisk. Hvilken leseretning har egentlig disse piktogrammene?

 • Publisert
 • 25. januar 2021

Lesekroken: Hieroglyfer – et skriftspråk med tegninger

 • Publisert
 • 25. januar 2021

Oppgavene i denne utgaven av Lesekroken handler om å utforske hieroglyfer, som ble brukt som skriftspråk på gammelegyptisk. Hvilken leseretning har egentlig disse piktogrammene?

Tegning av mange mennesker som jogger

Lesekroken: Memory med ord frå teksten

Artikkelen "Kan du bli best utan blodsmak?" handlar om forsking på ungdom og kondisjon. Her blir det nytta ein del fagomgrep som kan vere vanskelege å forstå. I denne Lesekroken får elevane spele memory for å jobbe med desse orda.

 • Publisert
 • 25. januar 2021

Lesekroken: Memory med ord frå teksten

 • Publisert
 • 25. januar 2021

Artikkelen "Kan du bli best utan blodsmak?" handlar om forsking på ungdom og kondisjon. Her blir det nytta ein del fagomgrep som kan vere vanskelege å forstå. I denne Lesekroken får elevane spele memory for å jobbe med desse orda.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 10.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.