Lesekroken: Finn undervisningsopplegg innen ulike tema

  Publisert:17. august 2019

  Elevane skal lage ei dreiebok for å dramatisere månelandinga i 1969. Dei skal nytte fakta frå artikkelen og får utdelt ei skisse med tre scener.

   Publisert:01. mai 2019

   Mens forskere jobber med å finne ut hva maneter kan brukes til, skal elevene lære mer om maneter og hva ordet "manet" betyr på andre språk.

    Publisert:01. april 2019

    Elevane skal bruke artikkelen "Minne som sit" for å teste ut om ein hugsar betre av å vere aktiv eller lære på fleire måtar enn berre ved å lese.

     Publisert:17. februar 2019

     Elevene får en lettlest artikkel om et lite helikopter på Mars. Du kan aktivere forforståelse gjennom praktiske forsøk med papirhelikoptere og veiing av bøker.

      Publisert:07. januar 2019

      La elevane mime smarte fuglar eller skremde byttedyr etter å ha lese denne artikkelen om skogbrann i Australia.

       Publisert:15. november 2018

       I artikkelen "Mestere i forvandling" leser vi om dyr som gjennomgår en metamorfose - de går gjennom en utvikling og forandrer form fullstendig. Da passer det godt å lage en tegneserie.

        Publisert:15. november 2018

        Leit etter problemstilling, hypotesar og metode i ein artikkel om korleis ein skogforskar studerte tre som er i familie.

         Publisert:15. november 2018

         La elevane øve seg på å møte ord og samanhenger dei ikkje forstår eller som ikkje blir forklarte i teksten. I den andre oppgåva skal de lage ei rekkje som er like lang som ein kjempedinosaur!

          Publisert:18. mai 2018

          I artikkelen om forskning på lyn og torden er flere vanskelige ord forklart i en ordliste. Bruk ordforklaringene som en vei inn i teksten ved å følge tre trinn.

           Publisert:15. mai 2018

           I artikkelen "Pus temde seg sjølv" skal elevane leite etter språklege bilete som blir nytta for å syne korleis katten er tam. Desse kan hjelpe til å forstå kva ordet "tam" eigentleg tyder.