Lesekroken: Undervisningsopplegg til "Mestere i forvandling"

I artikkelen "Mestere i forvandling" leser vi om dyr som gjennomgår en metamorfose - de går gjennom en utvikling og forandrer form fullstendig. Da passer det godt å lage en tegneserie.

Artikkelen om metamorfose finner du i Nysgjerrigper nr. 3-2018

Last ned materiellet:

Lærerveiledning

Tegning for å konkretisere teksten

Når vi leser og får med oss innholdet, danner det seg ofte bilder i hodet av det vi har forstått. Når vi skal gjenskape innholdet, er det gjerne bildene vi selv har dannet, vi tar tak i. Bildene blir en konkretisering og tolking av innholdet.

For å hjelpe elevene med å danne mentale bilder av tekstene de leser, kan det være en god strategi å tegne. Da må de både finne de mest sentrale poengene og omforme ord til tegninger. Å tegne uten å forstå innholdet lar seg ikke gjøre. Å bruke tegning som strategi er enklest når innholdet i teksten er konkret.

I artikkelen "Mestere i forvandling" leser vi om dyr som gjennomgår en utvikling og forandrer form fullstendig. Her passer det derfor godt med en tegneserie. De ulike bildene i serien skal henge sammen og skal vise ulike stadier i metamorfosen. Bruk gjerne illustrasjonen nederst på side 12 til inspirasjon (se Nysgjerrigper-bladet i høyre kolonne).

Froskens utvikling fra egg til rumpetroll og ferdig frosk. Illustrasjon: Melkeveien designkontor

Oppgaver til elevene

1. Tegneserie

Jobb alene. Del et A4-ark inn i fire like store ruter. Øverst i hver rute lager du en firkant der du skal forklare hva du har tegnet. Du skal lage en tegneserie som viser hvordan ett av dyrene i artikkelen gjennomgår en metamorfose.

  1. Les artikkelen og velg ett av dyrene som skifter form fullstendig.
  2. Tenk gjennom hva du skal tegne i hver rute for å vise de ulike stadiene i dyrets liv. Hvis du trenger flere enn fire ruter, må du bruke flere ark.
  3. Tegn i rutene.
  4. Skriv en kort forklaring til hver rute. Eksempel: "Det ene øyet vandrer over til den andre siden av hodet".
  5. Vis tegneserien din til en annen.

2. Detektivlesing

  1. Hva har rumpetroll og småfisker til felles?
  2. Hvorfor har flyndra forskjellig farge på oversiden og undersiden av kroppen?
  3. Hvis du kunne gjennomgå en metamorfose, hva ville du forvandle deg til? Og hvorfor?
  4. Hvorfor heter det kråkebolle, tror du?

3. Ordrot

Jobb to og to sammen. Under står fem ord som er sentrale i artikkelen. Bokstavene er stokka om. Let i artikkelen for å få hjelp til å finne ordene.

NTEAM

SOMFEROMATE

PYLPPO

SNORSE

VARELR

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2023, 23:23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.