Lesekroken: Finn undervisningsopplegg innen ulike tema

  Publisert:01. november 2021

  Forsking er i stor grad at folk som veit mykje om noko, gjettar seg fram til moglege svar. Her skal elevane øve seg på å finne kvalifiserte gjettingar i ein artikkel ved å sjå på språket.

   Publisert:01. november 2021

   En del av kritisk tenkning er å legge merke til hvilket kunnskapssyn som blir formidlet i teksten. Hvilke meninger finnes i teksten, uten å bli sagt rett ut? Her får elevene tolke ulike isbjørn-bilder på jakt etter skjulte meninger, og de får tegne en isbjørn i full størrelse.

    Publisert:02. september 2021

    Jobb med ein tekst om flyktningleirar og la elevane oppdage korleis dei kan finne ordforklaringer i teksten.

     Publisert:02. september 2021

     For å bli en kritisk leser er det lurt å spørre seg hvorfor noen har laget en tekst. Her skal elevene studere forsiden til Nysgjerrigper-bladet og foreslå hvorfor den er laget som den er, og så argumentere for forslaget sitt.

      Publisert:03. mai 2021

      Kritisk tenking er sentralt i læreplanen og viktig for å kunne ta gode val både mens ein går på skolen og i resten av dagleglivet. Ein viktig del av kva kritisk tenking er, handlar om å sjå samanhengar mellom noko ein til dømes les i ein artikkel, og det ein veit frå før.

       Publisert:03. mai 2021

       Les en artikkel som er bygget opp som et intervju, men uten at spørsmålene står i teksten. Elevenes jobb blir å finne svarene og deretter lage spørsmålene.

        Publisert:25. januar 2021

        Oppgavene i denne utgaven av Lesekroken handler om å utforske hieroglyfer, som ble brukt som skriftspråk på gammelegyptisk. Hvilken leseretning har egentlig disse piktogrammene?

         Publisert:25. januar 2021

         Artikkelen "Kan du bli best utan blodsmak?" handlar om forsking på ungdom og kondisjon. Her blir det nytta ein del fagomgrep som kan vere vanskelege å forstå. I denne Lesekroken får elevane spele memory for å jobbe med desse orda.

          Publisert:04. november 2020

          I artikkelen "Menneskets eldste venn" er nokre omgrep framheva og forklarte. Her får du tips til korleis du kan la elevane jobbe med ordforklaringar.

           Publisert:03. november 2020

           Artikkelen "Koder sine egne mønstre" handler om ulike måter å kode, eller programmere, på og hva man kan bruke koding til. Oppgavene i denne utgaven av Lesekroken handler om å utforske hvordan kodespråk virker.