Slik snakker sjimpansene sammen

Visste du at aper "snakker" med både korte og lange ord?

Tre simpanser sitter tett sammen og gestikulerer
Sjimpanser bruker både enkle og sammensatte bevegelser når de vil si ting til hverandre. Foto: Getty Images

Sjimpanser er såkalte menneskeaper, som ligner mer på oss enn andre aper gjør. De lever i Afrika, i flokker på opptil hundre dyr. Når de snakker med hverandre, bruker de et slags tegnspråk.

Nå har engelske forskere undersøkt dette tegnspråket nærmere. Og ved å studere ville sjimpanser over lengre tid, har de sett at tegnspråket deres faktisk har noe til felles med menneskespråk!

Vi mennesker bruker nemlig korte ord for ting vi sier ofte, for eksempel "ja" og "nei", og lengre ord for det vi sier litt sjeldnere. De korteste ordene våre består av bare én stavelse. Mens de lange ordene våre består av flere stavelser. Hvis vi for eksempel vil si "menneskeapefamilien", noe vi kanskje ikke gjør hver dag, bruker vi et ord med hele ni stavelser!

Det samme gjelder sjimpansenes tegnspråk: For et kort, vanlig ord bruker sjimpansene én bevegelse. For en litt sjeldnere beskjed bruker de flere bevegelser satt sammen – akkurat som et menneskeord med flere stavelser.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. mars 2024, 08:37 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.