Verdens nordligste korallrev

Visste du at Norge har flere verdensrekorder i korallrev? Dessverre er korallrev veldig lette å ødelegge.

Et fargerikt korallrev med mange små fisker i forskjellige farger som svømmer rundt.
Mye av korallrevene i Norge har allerede blitt ødelagt av fiske med bunntråling. Foto: Getty Images.

Norske korallrev bygges av en art som heter øyekorall. Den finnes over hele verden, men ingen steder finnes det så mye som i Norge, sier Tina Kutti. Hun er forsker ved Havforskningsinstituttet. Tina forteller at Norge har flere verdensrekorder på denne arten korallrev.

– Vi har det nordligste korallrevet, det største korallrevet og det korallrevet som lever i grunnest vann. Korallrevet trives veldig godt her.

Levested for andre dyr

Korallrev er veldig viktige for økosystemet, blant annet fordi det lever mange andre dyr der. Fisker liker for eksempel å gjemme seg i korallrevet. Dessverre er korallrev også veldig lette å ødelegge.

– Å bygge opp et stort korallrev kan ta 10 000 år. Hvis det får skader, vil det ta lang tid å bygge det opp igjen, sier Tina.

Mye av korallrevene i Norge har allerede blitt ødelagt av fiske med bunntråling. Flere steder er det nå forbudt med bunntråling. Det er også forbudt å bevisst ødelegge korallrev under fiske.

En sjøstjerne ligger på et korallrev under vann.
Korallrev er veldig viktige for økosystemet, blant annet fordi det lever mange andre dyr der. Foto: Getty Images.

Truer korallrevet

Tina forsker på hvordan det vi mennesker gjør, påvirker korallrevene.

– Det vi er bekymret for nå, er at det er mange ting som truer korallrevene samtidig, sier hun.

Både fiske, fiskeoppdrett, oljeboring og at havet blir surere, er dårlig for korallrevene. Mange miljøvernere ble sinte da det ble gitt lov til å prøvebore etter olje i nærheten av korallrevene i Trænarevet. Havforskningsinstituttet anbefalte å la dette området være urørt.

– Et oljeutslipp vil få store konsekvenser for både korallrevet og fisken i området, sier Tina.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 11. desember 2023, 04:09 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.