Belønnet for forskning på universet og jordas plass i den

Årets nobelpris i fysikk gikk til forskerne James Peebles, Michel Mayor og Didier Queloz. De får til sammen 9 millioner kroner for forskningen på universets historie og oppdagelsen av den første planeten utenfor solsystemet vårt.

To planeter i solsystemet omringet av mørket
Foto: ESO/M. Kornmesser/Nick Risinger (skysurvey.org) CC BY 4.0

8. oktober ble nobelprisen i fysikk delt ut av det svenske Kungliga Vetenskapsakademien. Det var nok en glad professor som ble vekket i USA den morgen.

James Peebles jobber ved Princeton universitetet, og får halve prisen for sine 50 år med forskning på universets historie. Han var blant de første som foreslo at Big Bang etterlot seg noen rester – det vi i dag kaller den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Det er blant annet gjennom å studere denne at forskerne klarer å beskrive hvorfor universet ser ut slik det gjør.

Mørk materie og mørk energi

Peebles var også blant de første som foreslo at universet består, i tillegg til vanlig materie, av mørk materie og mørk energi. Selv om vi aldri har funnet disse mystiske bestanddelene, har hypotesene blitt styrket gjennom flere observasjoner. Mørk materie er den beste forklaringen vi har på blant annet hvorfor galakser klarer å skapes, holde seg sammen og bevege seg slik de gjør. Mørk energi-hypotesen ble styrket da det i 1998 ble oppdaget at universet utvider seg raskere og raskere.

Observasjon av eksoplanet 

Den andre halvdelen av nobelprisen går til sveitserne Michel Mayor og Didier Queloz. De gjorde den første observasjonen av en planet rundt en annen stjerne enn vår egen sol, en såkalt eksoplanet. Dette er en veldig stor bragd! Andre stjerner ligger jo veldig langt unna, og det kan være nesten umulig å skille lyset fra planeten fra stjernens lys. Derfor måtte astronomene bruke andre instrumenter enn teleskoper.

En planet i bane rundt en stjerne vil påvirke bevegelsen til stjernen bittelitt, og dette kan sees i bølgelengden til lyset som stjernen sender ut. Ved hjelp av et spesialbygd måleinstrument klarte Mayor og Queloz i 1995 for første gang å se tydelige endringer i bølgelengden til lyset fra en stjerne kalt 51 Pegasi. Dette var det første beviset på en planet i et annet solsystem.

Etter denne oppdagelsen har astronomene både fått bedre måleinstrumenter og bedre målemetoder, og nå er det oppdaget over 4000 eksoplaneter. Av disse har Mayor, sammen med andre forskere, oppdaget omtrent 200.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 10.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.