Maneten som lever evig

De fleste små sjødyr gjennomgår metamorfose: Ungene er gjennomsiktige larver som driver rundt i vannet. Så fester de seg til havbunnen, der de forvandler seg til dyr vi kjenner igjen - for eksempel kråkeboller, sjøstjerner og skjell. For maneter foregår dette på en helt spesiell måte. 

Maneten Turritopsis nutricula kalles "den udødelige maneten". Foto: Shutterstock

Når manetlarvene slår seg ned på bunnen, fester de seg til en stein og vokser til noe som ligner på en plantestilk. Dette kalles en polypp. Etter hvert som polyppen vokser, danner det seg bitte små skiver ytterst som løsner og svømmer av gårde som minimaneter. Når de blir store, gyter de egg som klekkes til nye larver – og så begynner det hele på nytt.

Det fleste maneter dør en stund etter at de har formert seg og lever bare en sesong. Men forskere har oppdaget en helt spesiell manet som kan leve evig! Den finnes i Middelhavet og ved Japan, heter Turritopsis nutricula og har fått kallenavnet "den udødelige maneten". Når den har formert seg, krymper den til en klump som daler ned igjen til havbunnen, fester seg til en stein og danner en ny polypp, slik at den kan begynne på livet på nytt! Den kan selvfølgelig dø hvis den blir syk eller spist opp, men ellers lever den bare videre og videre.

Illustrasjon av manetens livssyklus.
Illustrasjon av manetens livssyklus. Illustrert av Melkeveien designkontor

Forskere er veldig interessert i å finne ut hvordan cellene til den udødelige maneten forvandler seg tilbake til "barnestadiet" i stedet for å dø. Hvis de finner ut av det, er vi kanskje et skritt nærmere menneskenes drøm om evig liv?  

Fortsett å lese om dyr og fisk som skifter form fra barn til voksen i "Mestere i forvandling".

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. desember 2023, 03:45 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.