Forurensning i havdypet

Også det ukjente dyphavet er påvirket av oss mennesker.

nærbilde av en reke i vann som er forurenset
Forskerne tror kanskje sjødyr i overflata får i seg gifter og når de dør, synker de ned mot bunnen og forgifter livet i dypet. Foto: Dr. Alana J. Jamieson/Newcastle University UK

Bunnen av havet er et mystisk sted. Særlig de dype havkløftene, som Marianegropa i Stillehavet. Mister du mobilen i vannet der, vil den synke i over 10 000 meter før den når bunnen. Der nede ligger en underlig og ukjent verden.

Vi vet mindre om bunnen av de dype havkløftene enn om overflata på månen. Trykket der nede er så stort at det er nesten umulig å komme seg dit. Dermed skulle man jo tro at dyrene som lever der nede, ikke er påvirket av mennesker i det hele tatt.

Dessverre er det ikke slik.

Fulle av miljøgifter

Nylig sendte noen forskere undervannsroboter ned i to dype havgroper. Robotene fanget noen av skapningene som lever der. Så målte forskerne om dyrene hadde fått i seg forurensning fra menneskene. Det hadde de! Skapningene var fulle av miljøgifter som vi har sluppet ut.

Forskerne tror kanskje sjødyr i overflata har fått i seg giftene. Når de dør, synker de ned mot bunnen. Der blir de til slutt mat for livet i dypet. Kanskje er det slik bunndyrene får i seg miljøgiftene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 18:51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.