Kranglete flaggermus

Flygehunder er store flaggermus. De lever av frukt og blomsternektar og holder sammen i store flokker. Og de krangler, har forskere funnet ut.

Tre flagggermus henger fra taket i en mørk hule
Når grotteflaggermusene samles for natta, starter et svare leven. Foto: Picturepoint

Flokkene kalles kolonier. Kolonien av flaggermus overnatter ofte på faste steder, for eksempel i trær eller i en grotte. Når grotteflygehunder samles for kvelden, piper de til hverandre og holder et svare leven.  

Snakker sammen

Dyr har mange måter å «snakke» til hverandre på. Noen bruker lukter. Andre bruker bevegelser. Og mange bruker forskjellige lyder. Forskere som studerte disse dyrene, gransket lydene fra flokken og fant ut at de for det meste kranglet.

Gir beskjed

Det var fire bestemte beskjeder som gikk igjen:
1. «Det er min mat!»
2. «Bytt plass med meg!»
3. «Gi deg!» (hunner som avviser innpåslitne hanner)
4. «Flytt deg lenger unna!»

Ulik tone 

Forskerne oppdaget også at flygehundene bruker forskjellig tone når de snakker med ulike dyr i flokken. Det er bare noen få dyrearter vi vet om som forandrer tone når de snakker med ulike individer. Mennesker og delfiner er blant disse.

Flaggermus som flyr med åpne vinger.
Mikrofoner festet på ville flygehunder, skal vise hvordan de snakker sammen utenfor grottene. Foto: Picturepoint

Fester mikrofoner

Nå skal forskerne feste mikrofoner til ville flygehunder for å se om de gjør det samme når de er utenfor grotten. Dette kan hjelpe oss med å forstå hvordan andre dyr snakker med hverandre.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 10.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.