Vikingtiden

Når var egentlig viktigtiden, og hva skjedde? Her finner du noen av de viktigste årstall og hendelser fra den gang vikingene herjet i Europa.

En viking smir et sverd.
Vikingene fra Norge, Sverige og Danmark plyndret, handlet og slo seg ned i andre land. Foto: Fotolia.
  • 793: Vikinger plyndrer øya Lindisfarne 8. juni i år 793. Dette året blir ofte regnet som starten på vikingtiden.

  • 850: Vikingene samler seg i én stor hær som seiler over havet og går i land. De overtar store områder med makt og jager bort befolkningen eller tvinger dem til å betale skatter for å få være noenlunde i fred.

  • 860: Vikingene oppdager Island. Det er nordmannen Floki Vilgerdarson som kaller landet for Island. Han har med seg en ravn som viser ham veien.

  • 890: Et voldsomt slag står mellom Harald Hårfagres hær og sjøkongene som herjer langs norskekysten. De hadde slått seg sammen og kjempet innbitt imot. Harald Hårfagre seirer og blir Norges første konge etter slaget ved Hafrsfjord.

  • 995: Olav Tryggvason blir Norges konge og regjerer landet i fem år. Han er en av de mest kjente vikingkongene fordi han ville gjøre Norge til et kristent land.

  • 1000: Leiv Eiriksson seiler vestover og kaller landet han oppdager, for Vinland. Senere skjønner man at det var Amerika Leiv Eiriksson hadde oppdaget.

  • 1016: Olav Haraldsson blir Norges konge og regjerer landet fram til 1028. Målet til Olav er å kristne hele landet igjen. De som ikke lar seg omvende frivillig, må velge mellom å bli drept eller døpt. Han bygger kirker og river ned hedenske gudebilder.

  • 1030: Olav Haraldsson kjemper på Stiklestad sammen med en hær på 3600 mann. Motstanderne har fire ganger så mange krigere, og Olavs hær taper allerede etter et par timer. Olav dør, men umiddelbart etter skjer det mystiske ting med liket hans.

  • 1031: Avdøde Olav Haraldsson utnevnes til helgenkonge - Olav den hellige. I dag feirer vi olsok til minne om hans dødsdag 29. juli.

  • 1066: Slaget ved Stamford Bridge blir det siste vikingslaget på engelsk jord. Den engelske kongen viser hva han er god for, og knuser all motstand. Med en pil gjennom halsen dør kong Harald Hardråde, og vikingtiden er slutt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 18:26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.