Noter

Gå til 3-4. trinn eller 1-2. trinn

5-7. trinn

Noter

Bilde av en som spiller på piano med hjelp av noter

De aller første musikknotene vi kjenner til, ble laget for omtrent 4000 år siden i Mesopotamia.  Der skrev de musikken sin på leirtavler med kileskrift.  
​ 
På 1000-tallet utviklet munken Guido d'Arezzo en metode for å notere musikk som gjorde det mulig å forstå hvilken tone som skal synges eller spilles. Han har fått æren for å utvikle det notesystemet som vi bruker i dag. 
​ 
Noter er små tegn som brukes til å skrive ned musikk på papir.  De hjelper oss med å huske hvordan musikken skal høres ut, om tonene skal være lyse eller dype og hvor lenge hver tone skal spilles. ​ 
​ 
Vi tegner notene på fem vannrette linjer som ligger over hverandre. En note kan tegnes på en linje, mellom to linjer, eller til og med utenfor linjene. Lyse toner tegnes på de øverste linjene og dype toner på de nederste. Formen på noten viser hvor lenge tonen skal spilles. Så når du ser noter, kan du tenke på dem som musikkens eget alfabet.​ 

Oppgaver

  1. Lag en definisjon og forklar hva en note er.
  2. Hvem har fått æren av å ha funnet opp notesystemet? 
  3. Sammenlign svarene dine med en læringsvenn. Har dere like eller ulike forklaringer? 

 

3-4. trinn

Noter

Bilde av en som spiller på piano med hjelp av noter

Noter er små tegn vi bruker for å skrive musikk på papir. De hjelper oss med å huske hvordan musikken skal høres ut.​

De aller første notene ble laget for omtrent 4000 år siden. De ble skrevet på leirtavler med en spesiell skrift.​

Senere fant munken Guido d'Arezzo opp en ny metode for å notere musikk. Han introduserte bruk av linjer og tegn som hjelper oss å forstå hvilken tone som skal synges eller spilles.​

Vi tegner notene på fem vannrette linjer som ligger over hverandre. Lyse toner er tegnet på de øverste linjene, og de dype tonene er tegnet på de nederste. Formen på noten forteller oss hvor lenge en note skal spilles eller synges. ​Når du ser noter, kan du tenke på dem som musikkens eget alfabet. 

Oppgaver

  1. Lag en definisjon og forklar hva en note er.
  2. Hvem har fått æren av å ha funnet opp notesystemet? 
  3. Sammenlign svarene dine med en læringsvenn. Har dere like eller ulike forklaringer? 

 

1-2. trinn

Noter

Bilde av en som spiller på piano med hjelp av noter

Først kom ei fløyte.

Den var av bein fra dyr.  

Det er mange instrumenter.  

Noter viser musikk. 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juli 2024, kl. 14.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.