Hvorfor brukes lilla farge i så få flagg i verden?

Bilde: Shutterstock

Akkurat nå er det kun 4 land i verden som bruker fargen lilla i sitt flagg. 
Hva tror dere er grunnen til dette?  
 
1. Skriv minst 5 ulike hypoteser/trosvar på hva dere tror er grunnen til dette? 
  
2. Sammenlign dine hypoteser med en læringsvenn 

  • Har dere noen like hypoteser? Sett blå strek under de hypotesene dere begge har laget.  
  • Skriv opp de hypotesene som læringsvennen din har laget, og som du ikke hadde på din liste.  

3. Snakk sammen med læringsvennen din og bli enige om hvilken hypotese dere tror er det riktige svaret. 
 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 17:35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.