Flaggregler

Foto: Shutterstock

Vi har noen faste flaggdager i Norge. Flagget heises kl 08.00 i månedene mars til og med oktober og kl 09.00 i månedene november til og med februar kl. 09.00. Flagget fires ned ved solnedgang, men likevel senest kl. 21.00 hvis solen går ned etter denne tid.  

I fylkene Nordland, Troms og Finnmark heises flagget kl. 10.00 og fires ned kl. 15.00 i månedene november til og med februar. 

Det er frivillig for privatpersoner å flagge på offisielle flaggdager. Man kan flagge på hvilke dager man måtte ønske. Offentlige bygg må sørge for å flagge på våre faste flaggdager. Her er en oversikt over hvilke dager det er riktig å flagge.  

Visste du at måten vi tar vare på det norske flagget har endret seg? Det norske flagget er spesielt og skal behandles med stor respekt. Det betyr at vi ikke skal la det berøre bakken, tråkke på det, eller lage hull i flagget med spiker. Hvis et flagg blir gammelt og slitt, skal vi enten brenne det eller klippe det opp, så det ikke lenger ser ut som et flagg. 
 
Når det er 17. mai, ser vi flagg overalt! Noen henger flagget på talerstoler, mens andre bruker det som en festlig duk eller til å dekorere med. På idrettsarrangement, ser du kanskje noen som bruker flagget som et pannebånd, eller at vinneren har flagget som en superheltkappe i målområdet. Før i tiden var ikke dette lov, men nå er det greit å vise at man tilhører og er stolt av Norge.  

Oppgave 

Du skal nå skrive 3 argumenter for at vi skal innføre de strenge flaggreglene igjen, og du skal lage  
3 argumenter for at vi skal beholde flaggreglene slik de er i dag.  
 
JA, til strengere regler for hvordan flagget i Norge kan brukes 
NEI, til strengere regler for hvordan flagget i Norge kan brukes

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 16:27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.