Hvorfor plukker ikke folk opp hundebæsjen?

Hundebæsj langs veiene er både ekkelt og irriterende, syntes disse 6. klassingene. De gjorde frustrasjonen om til et forskningsprosjekt.

Plakat om å plukke opp hundebæsj festet til på søppelbøtte
En av plakatene elevene hengte opp under prosjektet. Foto: Mjølkeråen skole

Trinn-1-kvadratisk.png
Dette lurer vi på

Hvorfor plukker ikke folk opp hundebæsjen?

Sjetteklassingene får i lekse å finne et "hvorfor"-spørsmål som de ønsker å forske på. 40 gode spørsmål blir til tre: Hvorfor flyter båter? Hvorfor blir vi sjenert? Hvorfor plukker ikke folk opp hundebæsjen?

Alle får stemme på to spørsmål, og hundebæsjen vinner med over 15 stemmer. Elevene har nemlig observert masse hundebæsj i nærområdet - altfor mye og mye mer enn tidligere tider, mener de. Dette er noe å forske på!

trinn-2-kvadratisk.png
Hvorfor er det slik?

Elevenes hypoteser

Elevene får i oppgave å male hypotesene sine. Teoriene er mange, blant annet:

  1. Folk synes det er ekkelt å plukke opp bæsjen.
  2. Folk har ikke tid.
  3. Det er for få søppelbøtter i områet.
  4. Det er kommet flere hunder i området.
  5. Folk glemmer å kjøpe/ta med pose.

trinn-3-kvadratisk.png
Legg en plan

Plan for undersøkelsene

Elevene går gjennom hver hypotese og diskuterer hvordan det går an å teste dem. De kommer fram til at det er lurt å lage et spørreskjema for hundeeiere, som skal gi kunnskap om hvorfor de eventuelt ikke plukker opp bæsjen. I de tre lokale matbutikkene vil de undersøke om det selges mer hundeutstyr enn tidligere.

Søppelbøttene i området skal registreres og observeres to ganger med en ukes mellomrom. I tillegg skal en gruppe ta bilder for å dokumentere arbeidet.

Til sammen er det seks "jobber". Alle skal skrive en "jobbsøknad" til den jobben de har mest lyst til å utføre. 

trinn-4-kvadratisk.png
Hente opplysninger

Gjennomføring av undersøkelsene

Etter at organiseringen er ferdig, går seks grupper i gang med hver sine oppgaver. Intervju/spørregruppen henter inn svar fra mange hundeeiere. En av butikkene sjekker dataregisteret sitt, og viser at det er solgt mer hundeutstyr det siste året enn tidligere år. Folk mener generelt det er flere hunder nå enn før. Søppelkassegruppen mener det fins for få søppelkasser. Observasjonsgruppen observerer hundebæsj i og utenfor poser der de bor.

trinn-5-kvadratisk.png
Dette har vi funnet ut

Svar på hypoteser

Elevene konkluderer med at det er flere hunder i området enn året i forveien. At hundeeiere glemmer å ta med pose, ser ut til å være den vanligste grunnen til at de ikke fjerner bæsjen. I enkelte områder er det for få søppelkasser.

Observasjonsgruppen kunne rapportere om at der det var lite bosspann var det mye hundebæsj både med og uten pose. I uke 16 var det 50 bæsjer i pose på eller langs veien og 35 bæsjer uten pose. I uke 17 var det 96 bæsjer med pose og 39 bæsjer uten pose på de samme stedene.

trinn-6-liggende-venstre.png
Fortell til andre

Dette ønsker elevene å fortelle videre

I enkelte store byer fins det søppelkasser med hundeposer. Kanskje dette kan være løsningen på problemet? Elevene kontakter renovasjonsetaten i kommunen, og får som svar at de vil arbeide videre med problemet med for få søppelkasser. Elevene lager også plakater der de ber hundeeierne være flinke til å kaste posene. Noen uker senere vil de ta en tellerunde for å se om det er blitt en bedring.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. mars 2024, 08:05 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.