Før du begynner - tips og råd

Før du starter å forske med elevene, er det lurt å tenke gjennom organisering, tidsbruk og hvor lærerstyrt du vil prosessen skal være. I tillegg kan du forberede elevene ved å starte jakten på en problemstilling.

Trinn 1: Dette lurer vi på

Tenk ut spørsmål om noe dere lurer på. Det er lov å lure på alt mulig! Velg ett spørsmål dere kan gjøre egne undersøkelser til. Nå har dere en problemstilling.

Trinn 2: Hvorfor er det slik?

Hva tror dere kan være svaret på problemstillingen deres? Skriv ned noen forslag til mulige forklaringer. Slike forslag kalles hypoteser.

Trinn 3: Legg en plan

Planlegg hvilke undersøkelser dere vil gjøre for å teste om hypotesene stemmer eller ikke. Bruk gjerne flere undersøkelser for å hente opplysninger. Dere kan for eksempel observere, intervjue eller gjøre egne forsøk.

Trinn 4: Hent opplysninger

Samle opplysninger som har med hypotesene deres å gjøre – både de som tyder på at hypotesene stemmer, og de som tyder på det motsatte. Husk å dokumentere hva dere gjør underveis.

Trinn 5: Dette har vi funnet ut

Oppsummer hvilke resultater dere har kommet fram til. Hvilke hypoteser stemmer, og hvilke stemmer ikke? Hvilket svar kan dere nå gi på problemstillingen dere startet med?

Trinn 6: Fortell til andre

Lag en rapport som viser hva dere har gjort og hvilke resultater dere har kommet fram til. Det er viktig at forskere forteller andre om det de har funnet ut.

Undervisningsmateriell

  • La elevene fylle inn i en forskerbok underveis i prosjektet. Denne er tilgjengelig digitalt. Last ned heftet (PDF)
  • Heng opp plakat med Nysgjerrigpermetoden. Disse kan du bestille og få tilsendt gratis. 
Bestill nå

For elever

Elever kan lære om Nysgjerrigpermetoden på disse sidene.