Før du starter å forske med elevene, er det lurt å tenke gjennom organisering, tidsbruk og hvor lærerstyrt du vil prosessen skal være. I tillegg kan du forberede elevene ved å starte jakten på en problemstilling.

Se eksempler på prosjekter

Tenk ut spørsmål om noe dere lurer på. Det er lov å lure på alt mulig! Velg ett spørsmål dere kan gjøre egne undersøkelser til. Nå har dere en problemstilling.

Hva tror dere kan være svaret på problemstillingen deres? Skriv ned noen forslag til mulige forklaringer. Slike forslag kalles hypoteser.

Planlegg hvilke undersøkelser dere vil gjøre for å teste om hypotesene stemmer eller ikke. Bruk gjerne flere undersøkelser for å hente opplysninger. Dere kan for eksempel observere, intervjue eller gjøre egne forsøk.

Samle opplysninger som har med hypotesene deres å gjøre – både de som tyder på at hypotesene stemmer, og de som tyder på det motsatte. Husk å dokumentere hva dere gjør underveis.

Oppsummer hvilke resultater dere har kommet fram til. Hvilke hypoteser stemmer, og hvilke stemmer ikke? Hvilket svar kan dere nå gi på problemstillingen dere startet med?

Lag en rapport som viser hva dere har gjort og hvilke resultater dere har kommet fram til. Det er viktig at forskere forteller andre om det de har funnet ut.

Undervisningsmateriell

  • La elevene fylle inn i en forskerbok underveis i prosjektet. Denne er tilgjengelig digitalt. Last ned heftet (PDF)

Elever kan lære om Nysgjerrigpermetoden på disse sidene. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mars 2023, 21.35 CEST

Filtreringen virker ikke

Filtreringen av stoff på sidene våre virker ikke dessverre. Vi håper å få rettet dette i løpet av våren.