Hvorfor smiler vi?

Smiling er egentlig bare grimaser. Vi trekker muskler i og rundt munnen til siden og oppover. Noen ganger gjør vi det med vilje, andre ganger klarer vi ikke la være, men hvorfor gjør vi det?

Smilende gutt peker på munnen sin
Foto: Unsplash

Trinn-1-kvadratisk.png
Dette lurer vi på

Hvordan måler man verdien av et smil?

Det koster ikke noe å smile. Likevel kan et smil ha verdi. I Nysgjerrigper-konkurransen vant 3. trinn på Storevarden skole utenfor Stavanger gull i temaklassen om verdier for prosjektet "Hvordan måler man verdien av et smil?". De har spurt personer i alle aldre om hva smil betyr.

trinn-2-kvadratisk.png 
Hvorfor er det slik?

Hypoteser om hvordan man kan måle verdien av et smil

Elevene hadde blitt oppfordret til å ha en liten forundersøkelse før de kunne sette i gang med å lage hypoteser. Oppgaven gikk ut på observasjon. Elevene skulle observere hverandre i løpet av friminuttene i en uke. De skulle prøve å telle om det var mange eller få som smilte til hverandre i leken, og hvordan dette påvirket dem.

Men smil kan også være forskjellige, som slemt og luresmil.

Her er hypotesene de kom frem til:

 1. Jeg tror at det er ved å gi andre glede. (Hvis du gjør noen glad så smiler de.)
 2. Jeg tror at det er ved å være vennlig. (Fordi venner smiler til hverandre.)
 3. Jeg tror at det er ved å være snille/vise at vi er snille. (Når jeg er snill mot andre, er andre også snille mot meg og da smiler vi til hverandre.)
 4. Jeg tror at det er når vi teller på gode følelser. (Vi kan stille spørsmål for å se hva folk føler når de ser at noen smiler til dem.)
 5. Jeg tror at vi kan måle verdi av et smil når vi har gøy i leken. (Hvis mange smiler mens de leker betyr det noe bra, og da er alle glade og det betyr mye for venner.)
 6. Jeg tror at vi kan gjøre det ved å telle når vi er høflige. (Jeg smiler til voksne og det er høflig. Hvis vi smiler til mange og vi er høflige kan det bety noe.)
 7. Jeg tror at det er ved å få flere venner. (Hvis vi får mange nye venner når vi smiler, da kan vi se verdien av smil).
 8. Jeg tror at det er ved å fortelle at vi har gøy i leken. (Smil har verdi hvis vi har det gøy i leken).

trinn-3-kvadratisk.png 
Legg en plan

Plan for gjennomføring av undersøkelsene

Elevene ville gjennomføre undersøkelser på flere steder. I nærheten av skolen finnes både Tananger bo- og hjemmetjeneste (for eldre), en barnehage (Havnealleen barnehage) og et kjøpesenter (Tananger senter).

Elevene ville også spørre andre klasser på skolen om smil (elever på 2. og 6. trinn). Elevene ville inkludere både store og små i forskningen sin, slik at svarene representerer ulike aldersgrupper.

Elevene ble fordelt i grupper. Alle gruppene fikk noen hypoteser å jobbe videre med og lage en plan. Gruppene var følgende:

 1. Tabo (Tananger bo- og hjemmetjenester)
 2. Havnealleen barnehage
 3. Tananger senter
 4. Storevarden skole 2. og 6.trinn

Planen var å dra på besøk til de 4 stedene, gjøre noe koselig som kunne bevise hypotesene, og samle inn opplysningene på ulike måter.

Elevene ville se om smil hadde betydning og verdi både for voksne, eldre, barn og ungdommer. Elevene ville gjøre folk glade, være snille, høflige, vennlige, og spre glede.

trinn-4-kvadratisk.png 
Hent opplysninger

Gjennomføring av undersøkelsene

Elevene gledet seg masse til å gjnnomføre undersøkelsene. De hadde alt materiell klart - spørreskjemaer og krysselister var ferdig kopiert, smilefjesene i mange forskjellige former og fasonger var ferdig klippet og limt på pinner, mange fargerike smilekort med tegninger og positive ord var sorterte i mindre bokser; kaker som skulle deles ut var også godt pakket. 

Lærere med hver sin timeplan sto fremst og ledet hver sin rekke med glade, nysgjerrige og ivrige 3.klassinger.

I alle gruppene foregikk innhenting av opplysninger som planlagt fordi hver elev hadde en helt konkret og tilpasset oppgave.

trinn-5-kvadratisk.png 
Dette har vi funnet ut

Svar på hypotesene

Forskningsresultatene viser at elevene fikk bekreftet hypotese nr. 1,2, 3, 4, og 6 fordi folk smilte til elevene og de ble glade av det elevene gjorde og hvordan de gjorde det.

Hypotese 1: Forskningen viser at folk smiler når de er glade. Elevene har klart å gi glede til andre ved å snakke fint, og gjøre gode og høflige ting.

Hypotese 2: Elevenes oppførsel i løpet av forskningen kunne beskrives som vennlig.

Hypotese 3: Elevene var snille mot hverandre og mot dem de undersøkte. De viste tålmodighet og gode intensjoner.

Hypotese 4: Elevene fikk ikke direkte bekreftelse på denne hypotesen, men kan konkludere at gode intensjoner førte til noen gode og flotte følelser hos dem som ble intervjuet.

Hypotese 6: Ja, dette fikk elevene se i løpet av hele forskningsprosessen.

Andre hypoteser ble ikke bekreftet fordi elevene ikke hadde nok data.

Eleven konkluderte med at verdien av et smil kan måles i glede, og at de fleste vennlige ansikter smiler. Både høflighet, litt kake og en vits bringer fram smil. Hvis noen blir smilt til, smiler de ofte tilbake, så smil smitter. Smil gjør også at mange føler seg varme. En annen ting elevene oppdaget, var at de smilte mer bare av å snakke så mye om smiling.

trinn-6-liggende-venstre.png
Fortell til andre

Dette ønsker elevene å fortelle videre

Elevene begynte å planlegge felles presentasjon av forskningsresultatene til andre klasser på skolen, og de var selv med på å bestemme innholdet i presentasjonen. Det blir sang om smil og vennskap, elevene skal lage en presentasjon som oppsummerer forskningsprosessen (alt som ble gjort) samt det som elevene har funnet ut.

Vi ønsker at presentasjonen blir lærerik, fargerik og gi glede til både små og store trinn.

Elevene gleder seg mye til å presentere resultatene for hele skolen. Elevene ønsker også å levere forskningsrapporten til de ansatte på Tabo og i Havnealleen barnehage slik at de kan få vite resultatene.

Ulike typer smil 

På bildene øverst ser du Aurora, Arn, Linnea og Sarah vise ulike typer smil. Skjønner du hva de betyr?

Elevene lagde en oversikt over ulike typer smil:  

 1. Smile med tenner
 2. Smile med munnen
 3. Smile med øynene
 4. Smile med kroppen
 5. Lurt smil
 6. Rart smil
 7. Redd smil
 8. Sjenert smil
 9. Hemmelig smil
 10. Flirende smil
 11. Fornærmet smil
 12. Vanlig smil
 13. Trist smil
 14. Falskt smil

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. mars 2024, 08:18 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.