Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Elevene har lært seg alle bokstavene i alfabetet i løpet av sitt første skoleår. De feirer med å lage en bokstavfest. En av elevene rekker opp hånden og spør: ”Hvorfor må vi lære å lese på skolen?”. Det blir stille i klassen. Dette må vi finne svar på!

Pult med bøker, et rødt eple og fargeblyanter og abc-klosser
Foto: Shutterstock

Trinn-1-kvadratisk.png
Dette lurer vi på

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Elevene lærte seg alle bokstavene i alfabetet. Hver uke hadde de innlæring av ukens lyd og bokstavnavn. De bestemte seg for å lage en bokstavfest. En av elevene rekker opp hånden og spør: "Hvorfor må vi lære å lese på skolen?" Det ble stille i klassen. Ingen hender opp, ingen som snakket i munnen på hverandre. De ble enige om at dette måtte de finne svar på. Læreren spurte om de ville ha dette som problemstilling til Nysgjerrigper-konkurransen. Det ville klassen gjerne.

trinn-2-kvadratisk.png 
Hvorfor er det slik?

Hypoteser

 1. Vi tror at vi må lære å lese på skolen for å kunne bli voksen.
 2. Det er de som har laget alfabetet som bestemmer det med lesingen.
 3. Skal du ha barn må du kunne lese.
 4. Rektor har bestemt at vi skal lære å lese på skolen.
 5. Det er læreren som bestemmer at vi må lære å lese på skolen.
 6. Kan du ikke lese kan du ikke ha mobiltelefon.

trinn-3-kvadratisk.png 
Legg en plan

Plan for gjennomføring av undersøkelsene

For å finne svar på spørsmålet bestemte elevene seg for at de ville snakke med rektor. I tillegg ville de snakke med Kari, som er logoped, og Birthe, som er avdelingsleder på skolen. Besøk til biblioteket i Åsane ble også foreslått, i tillegg til å snakke med fadderklassen og foreldrene til elevene. De delte seg inn i arbeidsgrupper som hver skulle være ansvarlig for å snakke med de ulike personene. 

trinn-4-kvadratisk.png 
Hent opplysninger

Gjennomføring av undersøkelsene

Elevene dro ut for å gjennomføre undersøkelsene de hadde planlagt. De dro blant annet til sentrum for å se om de måtte kunne lese for å dra til sentrum! De besøkte biblioteket hvor de fikk snakke med en bibliotekar. De intervjuet fadderklassen sin, de snakket med vaktmester og med rektor på skolen. De fikk også et brev fra Birthe med mange gode grunner til hvorfor man må kunne lese.

Vi må lære oss å lese på skolen for å kunne gå på MC Donalds!

trinn-5-kvadratisk.png 
Dette har vifunnet ut

Konklusjon

Vi må lære å lese på skolen for å kunne forstå verden rundt oss. Dette er svaret elevene har kommet frem til på problemstillingen. Noen eksempler:

 • Vi må kunne lese for å lære oss det vi skal på skolen.
 • Vi må kunne lese en bussrute for å kunne ta bussen.
 • Vi må kunne lese skilt og kart for å kjøre bil.
 • Vi må kunne lese for å forstå menyen på en restaurant.
 • Vi må kunne lese for å lese og skrive meldinger på mobilen.
 • Vi må kunne lese for å lese avisen.
 • Vi må kunne lese for å forstå oppskrifter når vi skal bake.
 • Vi må kunne lese for å lese på medisiner når vi er syke.
 • Lese bøker for å kose oss.

Elevene laget en lang liste som heter "Vi må kunne lese for å:", som de hang opp i klasserommet sitt. 

trinn-6-liggende-venstre.png
Fortell til andre

Dette ønsker elevene å fortelle videre

Elevene har laget et lesehefte til andre elever på småskoletrinnet som skal gi en bedre forståelse av hvorfor man må lære å lese på skolen. 

De fleste vet at vi må lære å lese på skolen, men ikke alle tenker over hvorfor vi må gjøre det.

De sendte også et hefte til biblioteket og til andre de var i kontakt med i denne prosessen.

De planla også å vise forskningen sin til barnehagen som skulle komme på besøk, samt at de ønsket å invitere foreldrene på besøk slik at de kunne vise frem prosjektet sitt.  

I tillegg understreker elevene avslutningsvis at nå som de vet hvorfor de må lære å lese, så vil de jobbe med å bli enda bedre lesere. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 16:43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.