Hvorfor blir vi glade av sanger?

Mange blir i godt humør av musikk. Er du litt nedfor en dag, kan det hjelpe med en sang. Sang og musikk kan få oss til å smile og le, hoppe og danse. Men hvorfor blir vi egentlig glade av sang?

Trinn-1-kvadratisk.png

Dette lurer vi på

Hvorfor blir vi glade av sanger?

2. trinn ved Storevarden skole lurer på mye. Da de skulle være med i Nysgjerrigper-konkurransen, lurte flest 2.-klassinger på hvorfor vi blir glade av sanger.

trinn-2-kvadratisk.png

Hvorfor er det slik?

Forslag og hypoteser

Elevene hadde mange forslag til svar på spørsmålet. Til slutt valgte de å undersøke disse hypotesene:

 • Jeg tror vi er vant til det fra vi er små.
 • Jeg liker sanger. 
 • Kanskje folk liker best sanger de er vant til.
 • Jeg tror det er fordi vi lytter til sangen, og den er så fin at vi danser.
 • Fordi sanger roer oss ned.
 • Fordi vi blir glade når vi hører en glad sang.

trinn-3-kvadratisk.png

Legg en plan

Sanggrupper og spørreskjema

Elevene var så heldige at fedrene til to i klassen driver med musikk på fritiden. En annen har en onkel som jobber med musikk. Elevene bestemte seg for å intervjue dem.

De ville også intervjue andre elever.

2.-klassingene ville også sende sanggrupper til en barnehage og et eldresenter. De skulle synge for barna og de eldre. En observatørgruppe skulle se på kroppsspråket og ansiktsuttrykket til de som hørte på. Så skulle de notere hvordan de reagerte på sangen. Smilte eller lo de? Gråt de? Eller begynte de rett og slett å danse?

trinn-4-kvadratisk.png

Hent opplysninger

Intervjuer og observasjon

Elevene intervjuet to fedre og en onkel i musikkbransjen. De lagde et spørreskjema som de sendte hjem til de foresatte. Elevene på 1. og 7. trinn svarte på det samme spørreskjemaet.

Sanggruppene og observatørene besøkte Tananger bo- og velferdssenter (Tabo) og Havnealleen barnehage. Både barn og voksne smilte og lo da de fikk høre sangene. Noen sang med, og noen danset til og med!

trinn-5-kvadratisk.png

Dette har vi funnet ut

Elevene telte opp spørreskjemaene, og studerte observasjonsskjemaene og intervjuene nøye. De fant ut at de aller fleste blir glade av å høre sang. Mange sa at de blir glade av å høre sanger de er vant til, og sanger de har minner fra.

Alle hypotesene stemte helt eller delvis:

 • Jeg tror vi er vant til det fra vi er små. Stemmer.
 • Jeg liker sanger. Stemmer.
 • Kanskje folk liker best sanger de er vant til. Stemmer.
 • Jeg tror det er fordi vi lytter til sangen, og den er så fin at vi danser. Stemmer delvis.
 • Fordi sanger roer oss ned. Stemmer.
 • Fordi vi blir glade når vi hører en glad sang. Stemmer.

trinn-6-kvadratisk.png

Fortell til andre

Elevene har laget en PowerPoint-presentasjon som alle foreldrene fikk lese.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 18:08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.