Hvem gråter mest av jenter og gutter, og hva får oss til å gråte?

Noen har hørt på TV-programmet Newton at jenter gråter mer enn gutter. Men læreren mener det er omvendt. Dette er noe å forske på: Hvem gråter mest av jenter og gutter, og hva får oss til å gråte?

Tegning av et øye som feller en tåre.

Trinn-1-kvadratisk.png
Dette lurer vi på

Hvem gråter mest av jenter og gutter, og hva får oss til å gråte?

Det var noen i klassen som hadde hørt på Newton at jenter gråter mer en gutter. Men læreren vår mente at i denne klassen gråter gutter mer enn jenter, spesielt i friminuttene. Elevene snakket om det og fant ut at de ville forske på dette.

Forskerspørsmålet ble derfor: Hvem gråter mest av jenter og gutter, og hva får oss til å gråte?

trinn-2-kvadratisk.png 
Hvorfor er det slik?

Elevenes hypoteser

I en time fikk alle i oppgave av læreren å skrive om hvorfor de selv gråt, og i hvilke situasjoner de trodde at barn gråter og når voksne gråter.

Jeg gråter når jeg har slått meg, når noen snakker stygt til meg og når jeg blir skikkelig sint!

Dette arbeidet ble utgangspunktet for hypotesene de valgte å gå videre med: 

  1. Vi tror at jenter gråter mer enn gutter.
  2. Vi tror at det er ulike årsaker som får oss til å gråte.
  3. Vi tror at det er forskjell på alder i forhold til hva som får en til å gråte.

trinn-3-kvadratisk.png 
Legg en plan

Plan for gjennomføring av undersøkelsene

Elevene ble enige i at de skulle observere seg selv og andre over en gitt periode, og notere funnene. De bestemte seg for at de skulle lage et skjema for å notere alder og kjønn og når de forskjellige gråter. Skjemaet skulle de alle ta med hjem og fylle ut selv, samt at de skulle dele det ut til sine respektive familiemedlemmer og til elevene i parallellklassen.

De bestemte seg også for å lage en spørreundersøkelse. To elever laget spørreskjemaet. Alle fikk med seg flere spørreskjemaer hjem for å dele ut til familie og venner. De delte også ut til alle lærerne på skolen og andre klasser på skolen. 

Det ble også foreslått at de skulle intervjue helsesøster på skolen, dette mente de alle at var en god ide. 

 

trinn-4-kvadratisk.png 
Hent opplysninger

Gjennomføring av undersøkelsene

Uken før påskeferien ble observasjonsskjemaer og spørreundersøkelser delt ut til alle elevene i klassen, til lærerne og til elever i andre klasser på skolen. 

De spurte helsesøster om hun kunne komme til klassen for å bli intervjuet. Det kunne hun. Spørsmålene laget de sammen, og de byttet på å skrive ned svarene.

trinn-5-kvadratisk.png 
Dette har vi funnet ut

Konklusjon

Det var en stor jobb å systematisere dataene fra observasjonsskjemaene og spørreundersøkelsene, men etter mye arbeid kunne de trekke følgende konklusjoner: 

Jenter gråter mer enn gutter. I denne undersøkelsen gråt jenter mer enn gutter (i de aller fleste tilfellene). Det var noen tilfeller hvor gutter gråter mer enn jenter, men generelt gråter jenter mest. Helsesøster bekreftet dette og sa at der er en liten overvekt av jenter som kommer til henne når de gråt. 

Det er ulike årsaker som får oss til å gråte. Forskningen viste at man gråter over forskjellig ting. I enkelte situasjoner gråter gutter og jenter av det samme, mens i andre er det store forskjeller på hvem som gråter og hvorfor. Mennesker er forskjellige, og derfor gråter vi av forskjellige ting. 

Det er forskjell på alder når det gjelder hva vi gråter av. Denne undersøkelsen viser at det er stor forskjell på alder når det kommer til hva som får oss til å gråte. Små barn gråter når de er trøtte, når de ikke får viljen sin og når de blir kjeftet på. Det gjør ikke voksne. Ellers gråter flere voksne enn ungdommer av kjærlighetssorg. Små barn gråter ikke av kjærlighetssorg.

Det er viktig å gråte, da kan andre se hvordan man har det. Hvis man stenger alt inne i seg blir det vondere og man får ikke trøst.

trinn-6-liggende-venstre.png
Fortell til andre

Dette ønsker elevene å fortelle videre

Elevene ønsker å dele forskningsresultatene med familie og venner, elevene i parallellklassen og med rektor på skolen. De ville også gi en oppgave til biblioteket slik at andre kan låne den. De håper at mange vil lese oppgaven. 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. april 2024, 01:23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.