Er du lærer? Finn mer informasjon og råd i lærerveiledningen i Nysgjerrigpermetoden. 

Les lærerveiledning

Hva gjør en forsker?

En forsker har som jobb å være nysgjerrig. Han eller hun er opptatt av hvordan de kan skaffe menneskene ny kunnskap. 

En forsker stiller spørsmål: Hvordan kan jeg beskrive det jeg lurer på? Hvorfor er det slik? Hvordan fungerer det, eller hvorfor fungerer det ikke slik jeg trodde?

Se filmer om forskere og hvordan de jobber.

Du kan øve på å forske ved å bruke Nysgjerrigpermetoden.

Trinn 1: Dette lurer vi på

Tenk ut spørsmål om noe dere lurer på. Det er lov å lure på alt mulig! Velg ett spørsmål dere kan gjøre egne undersøkelser til. Nå har dere en problemstilling.

Trinn 2: Hvorfor er det slik?

Hva tror dere kan være svaret på problemstillingen deres? Skriv ned noen forslag til mulige forklaringer. Slike forslag kalles hypoteser.

Trinn 3: Legg en plan

Planlegg hvilke undersøkelser dere vil gjøre for å teste om hypotesene stemmer eller ikke. Bruk gjerne flere undersøkelser for å hente opplysninger. Dere kan for eksempel observere, intervjue eller gjøre egne forsøk.

Trinn 4: Hent opplysninger

Samle opplysninger som har med hypotesene deres å gjøre – både de som tyder på at hypotesene stemmer, og de som tyder på det motsatte. Husk å dokumentere hva dere gjør underveis.

Trinn 5: Dette har vi funnet ut

Oppsummer hvilke resultater dere har kommet fram til. Hvilke hypoteser stemmer, og hvilke stemmer ikke? Hvilket svar kan dere nå gi på problemstillingen dere startet med?

Trinn 6: Fortell til andre

Lag en rapport som viser hva dere har gjort og hvilke resultater dere har kommet fram til. Det er viktig at forskere forteller andre om det de har funnet ut.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mars 2023, 20.13 CEST

Filtreringen virker ikke

Filtreringen av stoff på sidene våre virker ikke dessverre. Vi håper å få rettet dette i løpet av våren.