Energi er det som får alt rundt oss til å bevege seg, lyse opp og fungere. I verda til fysikken måler og viser vi ho ved hjelp av einingar som joule (J) og kilowattimar (kWh).

Energi finst i mange ulike former og kan endre seg frå éi form til ein annan. Energien kan verken bli skapt eller øydelagd, men kan overførast frå éi form til ein annan eller transformerast frå éi form til ein annan.

Utan energi hadde verda vore ein veldig kjedeleg stad.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5 mars 2024, 09:25 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.