Lesetekst med oppgåver

Ingeborg jobbar med å finne den beste måten land kan samarbeide på når det gjeld det å dele energi. 

Les om korleis Ingeborg jobbar for at utsleppa av skadelege klimagassar skal bli minst mogleg. Gi elevane oppgåver til teksten etterpå.

Jobben min her på SINTEF gir meg høve til å jobbe med matematikk, forske og ikkje minst vere med på å hjelpe verda.

Ingeborg

Teikn ein energiforskar

Det er mange forskarar som forskar på energi. Korleis trur du ein energiforskar ser ut? Korleis trur du det ser ut der ein energiforskar jobbar?

Bli med!

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3 desember 2023, 11:09 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.